Remote Production for Siemens | Mediehuset København
Remote Production for vores kunde Siemens.

Remote Production for Siemens

Vi forbereder os til Remote Production for vores kunde Siemens. Mediehusets medarbejder er her stand-in for hovedtaler. Optagelsesformatet vil være i 9:16 aspektet ratio (portrærformat), og vil blive LIVE-fusioneret med 2 andre remote-location (3 steder på kloden i alt) – og til sammen vil de 3 live-optagelser danne et 16:9 aspektet ratio (landskabsformat). Sammen med et digitalt backdrop (Virtual Set) vil illusionen være at de står i samme rum (samme location). Indholdet er fortroligt indtil offentliggørelse.