TV2 Nyheder om livestreaming og web-dialog fra Mediehuset Kbh

Titel: Europa-Dialog – og omtale af Web-Dialog
video- og produkttype: Web-dialog som digital læremiddel
Tekniske elementer: greenscreen, livestreaming og web-dialog
Formål: Undervisning af elever i gymnasier, om demokrati, screening af udtalelser i debat og nyheder, øvelse i debat, inkluderer altid videoindslag med et til flere emner: eksempelvis klima, energi, miljø. I princippet alle emner.

Transskription af indlæg fra TV2-Nyhederne

“I dag her en måned før valget til Europa Parlamentet bliver der holdt valgdebat Høje Taastrup Gymnasium.

Men det foregik på en helt ny måde. Her ser vi gymnasieelever i deres klasseværelse, og her er så de tre kandidater til Parlamentet. De sidder i TV Studie i København med Ole Stephensen som ordstyrer. Debatten foregår over nettet – og det er der en god grund til, for kun hver 3. af de unge stemmer til et EU valg. Marcus Brandenborg Bjørn er en af de 3 udvalgte elever, der skal stille spørgsmål til valgets kandidater, og det hele sker vha. en ny debatform – nemlig over Skype 24 km væk i et studie i København.

I et andet lokale sidder resten af 3M og ser med. De kan løbende give et bud på spørgsmål, og et bestemt emne vil de unge gerne høre om. Ungdomsarbejdsløshed. Men ungdomsarbejdsløshed druknede i det her. TV Vært: “Kapitalens fri bevægelighed”.
Og det fik i stedet debatten til at lyde sådan her. Elev: “Fordele og ulemper ved at Danmark afgiver suverænitet?”

Morten Messerschmidt: “Jeg syntes at det gik fint, altså det er jo nogle super gode spørgsmål som blev stillet, og jeg syntes også at vi fik en god debat på tværs af partierne. Så jeg håber at det her kan danne rollemodel for fremtidige debatter”

På gymnasiet var der begejstring for formen. Elev: Det er ligesom på vores niveau. Det er noget man kan forholde sig til. De styrer meget selv debatten syntes jeg. De snakker mere om bankunion, mens vi andre måske mere vil have debatten en anden vej.” Og efter debatten viste en håndsoprækning i klassen at kun 5 ikke ville stemme til det kommende Europa Parlamentsvalg.”

Eksempler på Europa-Dialog