fin mini

Undervisning i Finansministeriets regnemodeller

Mediehuset København skal udvikle undervisning til højtbegavede elever i gymnasiet. De keder sig ofte fordi de mangler udfordringer, hvorfor Undervisningsministeriet og Mediehuset København er gået sammen om at give dem noget at sætte tænderne i. Det sker i form af undervisning i de regnemodeller, som Finansministeriet forudsiger den danske økonomi med.

Materialet skal blandt andet lære dem at bruge simple udgaver af regnemodellerne, samt hvordan enhver model har sine indbyggede bias. Det kommer til at bestå af et website med tv-interviews med politikere, informationsmaterialer og elevaktiviteter samt undervisningsvejledninger.

FALS (Foreningen af lærere i samfundsfag) og tre lærere, der underviser i faget på gymnasier, deltager i arbejdet som konsulenter.