Undervisningsvideoer til Direktoratet for Kriminalforsorgen -

Undervisningsvideoer til Direktoratet for Kriminalforsorgen

Mediehuset København har produceret en video, for Direktoratet for Kriminalforsorgen, BFA og Fængselsforbundet Danmark, til undervisning af medarbejdere i kriminalforsorgen – herunder fængselsbetjente.

Filmen skal bidrage med viden og værktøjer om psykologisk tryghed og forebyggelse af psykiske belastninger for kriminalforsorgens ansatte

Optagelserne blev foretaget i green screen studiet i Mediehuset København. Medvirkende i studiet var Rikke Høgsted, som er krisepsykolog og leder af Institut for Belastningspsykologi. Den færdigredigerede film, blev efterfølgende transskriperet og undertekstet. Senere blev det besluttet af kunden, at filmen skulle opdeles i 7 dele. Det vil gøre småfilmene endnu mere anvendelige til f.eks. interaktiv formidling og anvendelse på nettet, hvor f.eks. hver del kan stå på adskilte undersider.

Det er Institut for Belastningspsykologi, som står bag manuskript og tilrettelæggelsen af disse undervisningsvideoerne.

 

Baggrund for undervisningsvideoerne

Disse undervisningsvideoer er skabt med fokus på alle medarbejdere i kriminalforsorgen og er præsenteret af Rikke Høgsted, som er krisepsykolog og leder af Institut for Belastningspsykologi.

Videoerne adresserer vigtigheden af at støtte alle, der udfører et psykisk krævende arbejde i Kriminalforsorgen. I skal jonglere med forskellige roller, fra at motivere og rehabilitering af de indsatte til at sikkerhedsvurdere og overholde regelsæt.

Overordnet kan man sige at missionen for Institut for Belastningspsykologi er ”at støtte jer, der støtter os”. Dette gøres ved at dele viden og udvikle værktøjer til selvstudium.

Rikke Høgsted egne erfaringer som tidligere medarbejder og leder i forskellige organisationer, inklusive Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors og Forsvaret, har formet hendes tilgang til Belastningspsykologi.

Rikke Høgsted tror på, at forebyggelse og et sundt arbejdsmiljø er et fælles ansvar, der ikke kun ligger hos medarbejdere eller ledere, men kræver samarbejde på tværs af organisationen.

 

Undervisningsvideoer til Direktoratet for Kriminalforsorgen -
Fængselsforbundet Danmarks logo i hvid ramme og baggrund
BFA's logo