Undervisningsfilm for Yngre Læger

Videoproduktion fra undervisningslokalerne hos Yngre Læger i Aalborg

Kursus om sundhedsjuridiske aspekter

Yngre Læger og Styrelsen for Patientsikkerhed har udviklet et to timers kursus i alle regioner for Yngre Lægers medlemmer. Kurset omhandler dokumentationskrav og journalføringspligt – med fokus på ansvarsdeling, journalføringspligt og forventninger til yngre læger.

Som tilbud til de læger, som ikke har fået plads på et af de kurserne i Danmark – eller har brug for repetition af reglerne, produceres en undervisningsfilm i samarbejde mellem Yngre Læger og Mediehuset København. Undervisningsfilmen lægges på laeger.dk