yngre laeger kursus aalborg 960x540

Videoproduktion fra undervisningslokalerne hos Yngre Læger i Aalborg

Kursus om sundhedsjuridiske aspekter

Yngre Læger og Styrelsen for Patientsikkerhed har udviklet et to timers kursus i alle regioner for Yngre Lægers medlemmer. Kurset omhandler dokumentationskrav og journalføringspligt – med fokus på ansvarsdeling, journalføringspligt og forventninger til yngre læger.

Som tilbud til de læger, som ikke har fået plads på et af de kurserne i Danmark – eller har brug for repetition af reglerne, produceres en undervisningsfilm i samarbejde mellem Yngre Læger og Mediehuset København. Undervisningsfilmen lægges på laeger.dk og Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside om “Video om dokumentationskrav og journalføring“. Videoen er opdelt i kapitler.

Titel: Dokumentationskrav og journalføring.
Produkttype
: Multi-kamera videoproduktion.
Kontekst: Video med webplayer, kapitelopdelt videoindhold, klar til implementering på webside.
Kunde: Styrelsen for Patientsikkerhed, Yngre Læger.
Anvendelse: Intranet, intern undervisning.