7 days – Veteraner med PTSD

”7 days” – En Dokumentarfilm om Innovationsforløbet: En bedre hverdag for veteraner med PTSD

Innovation og nye samarbejdsrelationer. Formålet med OPALL er udvikle nye værdiskabende velfærdsløsninger baseret på innovativ teknologi og organisering. OPALL vil facilitere et tværsektorielt samarbejde, hvor kommuner og virksomheder gennem en lange række innovationsprojekter og -aktiviteter får mulighed for at udfordre og udvikle helstøbte løsninger på komplekse udfordringer. OPALL skal bidrage til at nedbryde barrierer og opbygge kompetencer inden for innovation og samarbejde på tværs af sektorer. Målet er at skabe nye velfærdsløsninger med værdi for både borgere, kommuner og virksomheder. Derudover bidrager OPALL til at opbygge kompetencer indenfor offentlig-privat samarbejde og innovation. Både hos de kommuner og virksomheder, som deltager – og hos Metropols undervisere og studerende. Gennem OPALL inddrages de studerende aktivt i praksis-relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dermed er morgendagens medarbejdere på de store velfærdsområder godt klædt på til at bidrage som forandringsagenter og til at mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Metropols undervisere og studerende vil blandt andet deltage i innovation camps, hvor kommuner, virksomheder og faglige eksperter i fællesskab søger nye løsninger på nogle af de kommunale velfærdsudfordringer.

Særlige Rettighedsforhold vedrørende denne film.

Følgende produktioner skal kun bruges til orientering og vurdering mhp. evt. fremvisning i undervisningsmæssig sammenhæng. En efterfølgende fremvisning forudsætter dog kontakt til copyright- indehavere. Kontakt Mediehuset København for information om dette.