Filmens centrale tema er Helhedssyn i Beskæftigelsespolitikken. Den centrale omdrejningsakse for filmproduktionen er det didaktiske, praksis-orienteringen samt kompetenceudviklingen. Det bærende element i filmens narrative fortælleteknik er således personlig-professionel identifikation med – ude i praktik studerende, eller nyligt dimitterede, og nu fungerende socialrådgivere som udfordres på det fagligt/tekniske, det teoretiske og empiriske, der menneskelige, det professionelle og på menneskesyn. Filmen vil således portrættere det virkelige handlerum i typiske praksis-kontekster og vi vil via en kombination af principielle og praktiske dilemmaer påkræve de studerendes tæt-på-og-i-praksis problem- og ikke mindst løsningsorienterede kollektive refleksioner, og kvalificeret stillingtagen.

Filmen vil afsøge, kortlægge og på nervepirrende og nærgående vis afdække en række centrale omstændigheder omkring praksissen. Vi tænker bl.a. på de organisatoriske, de finansielle, de juridiske og legalitets- og legitimitetsrelaterede handlingsrationaler, principielle og aktuelle udfordringer (henholdsvis krydspres og udfordringer knyttet til myndighedsrollen), dilemmaer som gennemgående temaer.

Anvendelse

Filmen er lavet sådan, at den egner sig til brug ved undervisning indenfor en lang række temaer indenfor ISAs-fagområder. Herudover kan den bruges som led i  Studieaktivitetsmodellen, ”Flip the classroom”, didaktiske reflektioner, gruppeprocesser mv. De umiddelbare anvendelsesområder, som også er filmens centrale omdrejningsakser, er  Helhedssyn og Beskæftigelsesindsats, samt de ovenfor 5 tematiske kategorier, dvs.

 • Faglighed,
 • Politik,
 • Organisering,
 • Handlerum og
 • Borgerperspektiver.

Øvrige oplagte anvendelsesområder

 • Dataindsamling
 • Interviewteknik
 • Projekt- og undersøgelsesdesign
 • Sproganalyser
 • Diskurser
 • Kommunikation
 • Tværfagligt samarbejde
 • Samtale
 • Aktør og strukturanalyser
 • Organisationsteori (i praksis)
 • Implementering
 • Psykologi
 • Jura (lovens ordlyd og ånd)
 • Socialrådgiverens kernefagligheder
 • Forventninger til dimittender

Særlige Rettighedsforhold vedrørende denne film. Følgende produktioner skal kun bruges til orientering og vurdering mhp. evt. fremvisning i undervisningsmæssig sammenhæng. En efterfølgende fremvisning forudsætter dog kontakt til og samtykke fra Mediehuset København samt den pågældende copyright- indehavere.

Se eksempler på uddannelses videoer her

”7 days” – En Dokumentarfilm om Innovationsforløbet: En bedre hverdag for veteraner med PTSD

Innovation og nye samarbejdsrelationer. Formålet med OPALL er udvikle nye værdiskabende velfærdsløsninger baseret på innovativ teknologi og organisering. OPALL vil facilitere et tværsektorielt samarbejde, hvor kommuner og virksomheder gennem en lange række innovationsprojekter og -aktiviteter får mulighed for at udfordre og udvikle helstøbte løsninger på komplekse udfordringer. OPALL skal bidrage til at nedbryde barrierer og opbygge kompetencer inden for innovation og samarbejde på tværs af sektorer. Målet er at skabe nye velfærdsløsninger med værdi for både borgere, kommuner og virksomheder. Derudover bidrager OPALL til at opbygge kompetencer indenfor offentlig-privat samarbejde og innovation. Både hos de kommuner og virksomheder, som deltager – og hos Metropols undervisere og studerende. Gennem OPALL inddrages de studerende aktivt i praksis-relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dermed er morgendagens medarbejdere på de store velfærdsområder godt klædt på til at bidrage som forandringsagenter og til at mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Metropols undervisere og studerende vil blandt andet deltage i innovation camps, hvor kommuner, virksomheder og faglige eksperter i fællesskab søger nye løsninger på nogle af de kommunale velfærdsudfordringer.

Særlige Rettighedsforhold vedrørende denne film.

Følgende produktioner skal kun bruges til orientering og vurdering mhp. evt. fremvisning i undervisningsmæssig sammenhæng. En efterfølgende fremvisning forudsætter dog kontakt til og samtykke fra Mediehuset København samt den pågældende copyright- indehavere.

Se eksempler på uddannelses videoer her

EU blev skabt som et fredsprojekt på baggrund af to verdenskrige, der i det 20. århundredes første halvdel hærgede Europa, ikke mindst store, krigsførende lande som Frankrig, Tyskland og Storbritannien. De to gamle hovedfjender i Vesteuropa, Frankrig og Tyskland, blev forsonet i fred, og det har der været mellem de gamle fjender lige siden. Men selvom de gamle hovedfjender blev allierede i projekt EU, ånder alt ikke fred og idyl i Europa. Gennem årene har der været interne stridigheder i både Nordirland og Balkanlandene, og nu truer også terroren freden i Europa. I dette program redegøres der for EU’s historie og de udfordringer, det europæiske fredsprojekt står overfor.

Medvirkende: Lektor Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Syddansk Universitet

Produktion: Mediehuset København

Dette er traileren til undervisningsfilmen “COP21 – klimadrama i Paris”

COP21 – klimadrama i Paris er en af to film i serien Klima og Energi.

Filmen er meget velegnede til brug i undervisningen uanset om man underviser i naturgeografi på c- eller b-niveau i gymnasiet eller i NF på HF. Filmen vil nuancere elevernes viden om de enkelte vedvarende energikilder, men også give en god forståelse af hvordan de forskellige energikilder kan fungere i sammenhæng.

Her kan du finde “Introduktion til 2 film om klima og energi”

Dette er traileren til undervisningsfilmen “Grøn omstilling – hvor svært kan det være?”

Filmen er meget velegnede til brug i undervisningen uanset om man underviser i naturgeografi på c- eller b-niveau i gymnasiet eller i NF på HF. Filmen vil nuancere elevernes viden om de enkelte vedvarende energikilder, men også give en god forståelse af hvordan de forskellige energikilder kan fungere i sammenhæng.

Her kan du finde “Introduktion til 2 film om klima og energi”