Bådflygtninge på Middelhavet skal ikke nøjes med at frygte druknedøden. Hvis de kommer for tæt på Europa, bør de blive skudt på.

Så kontante er ordene fra Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth.

Udmeldingen kommer under en debat med Europabevægelsens formand, Stine Bosse, i ”Europamagasinet”, tilrettelagt af Claus Sørensen og Ole Stephensen og produceret af Mediehuset København

Hele programmet kan ses på www.bideo.dk

Pressen om om udsendelsen

http://www.b.dk/politiko/politisk-morgenpost/politikere-tordner-mod-dfer-efter-udtale-om-at-skyde-mod-baadfly
https://www.dr.dk/nyheder/politik/df-ordfoerer-i-tv-udsendelse-skyd-paa-baadflygtninge
http://www.b.dk/politiko/venstre-gaar-mod-dfs-accept-af-varselsskud-mod-flygtninge-de-er-forhaabentli
http://www.thelocal.dk/20161208/danish-peoples-party-mp-shoot-migrants
https://www.dr.dk/nyheder/politik/dfer-beklager-jeg-har-ingen-intention-om-skyde-baadflygtninge

Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF, besøger en københavnsk genbrugsplads, og Amager Ressourcecenter, hvor hun drøftede affaldshåndtering plastikforurening med enhedschef i Københavns Kommune, Merete Christoffersen.
På årsbasis bruger europæerne 100 milliarder plasticposer, der i vidt omfang bare bliver smidt i naturen. Det tal skal gerne hurtigt ned på 20 milliarder

Europa-Parlamentet vil nedbringe forbruget af plastikposer i Europa. Det er en ny begyndelse på vores måde at omgås affald, da det er første gang nogensinde, at Parlamentet tager stilling i denne sag.

Vært: Ole Stephensen

Flere og flere europæere arbejder i lavtløns job og uden rettigheder. Antallet af fattige vokser.

For første gang i årtier oplever arbejdere, at deres børn får ringere vilkår på arbejdsmarkedet, end de selv har haft.
Det er vilkår, der kan være på vej til Danmark. Middelklassen er under pres, og de unge kæmper for at bide sig fast på arbejdsmarkedet over hele Europa.

“Mange faste job bliver erstattet af vikarjob, enmandsfirmaer og korte ansættelser med færre rettigheder. Det gør lønmodtagerne i Europa sårbare og skaber en stor usikkerhed”,

– Kristian Weise, direktør i Cevea.

Medvirkende

Kristian Weise, direktør tænketanken Cevea
Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokraterne
Morten Løkkegaard, Folketingskandidat, Venstre

Ordstyrer: Ole Stephensen

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram.
Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.
Europæisk Volontør Service (EVS) er et EU-finansieret program under Erasmus+, som giver unge mellem 17 og 30 år mulighed for at tilbringe 2-12 måneder i et europæisk land og udføre frivilligt arbejde Bruger unge mulighederne i et frit og tilgængeligt Europa? Hvad er tendensen?
Gør unge brug af uddannelse på tværs af landegrænser i Europa?
Kort sagt: Hvad er der af konkrete europæiske tilbud til de unge – og gør de brug af dem?
Se programmet, hvor en række Skype gæster stiller spørgsmål til de medvirkende i studiet.

Medvirkende
Pia Lieberknecht Axelsen, Projektkoordinator, ICYE
Elena Askløf og Peter Laugesen, Vores Europa
Andreas Bruun, Fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Studievært: Ole Stephensen