Videotype: Videotale
Produktionsform: on-location produktion med voice-over
Kunde: Europa-Kommissionen
Case: Europa-Kommissionens Repræsentation i DK ønsker at dokumentere deres markering 100-årsdagen for afslutningen af 1. verdenskrig.
Location: Trekroner Fortet

 

Transkription af voice-over

På 100-års-dagen for første verdenskrigs afslutning, afholdt Europa-Kommissionen en konference på Trekronerfortet i Københavns havn. Formålet var, at sætte de mange udfordringer, som den internationale, multilaterale orden i dag står over for, i et bredere historisk perspektiv. Blandt andet ved at holde dem op mod de forsøg, som man gjorde på at etablere regelbaserede, internationale institutioner – efter de to verdenskrige. Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med historien? Kan vi lære noget af den? Hvad mon der vil ske, hvis den regelbaserede verdensorden vi kender, falder sammen?

Type: Videotale, valgvideo
Indhold: Ole Stephensen (kandidat ved Kommunalvalget 2017) eksemplificerer brugen af videotale som valgvideo

Teknik: Green screen studieproduktion, Kvalitet: HD – 4K (UHD)

Studie: Mediehuset København, Reventlowsgade 14-3, 1651 København V (ved Københavns Hovedbanegård)

Bådflygtninge på Middelhavet skal ikke nøjes med at frygte druknedøden. Hvis de kommer for tæt på Europa, bør de blive skudt på.

Så kontante er ordene fra Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth.

Udmeldingen kommer under en debat med Europabevægelsens formand, Stine Bosse, i ”Europamagasinet”, tilrettelagt af Claus Sørensen og Ole Stephensen og produceret af Mediehuset København

Hele programmet kan ses på www.bideo.dk

Pressen om om udsendelsen

http://www.b.dk/politiko/politisk-morgenpost/politikere-tordner-mod-dfer-efter-udtale-om-at-skyde-mod-baadfly
https://www.dr.dk/nyheder/politik/df-ordfoerer-i-tv-udsendelse-skyd-paa-baadflygtninge
http://www.b.dk/politiko/venstre-gaar-mod-dfs-accept-af-varselsskud-mod-flygtninge-de-er-forhaabentli
http://www.thelocal.dk/20161208/danish-peoples-party-mp-shoot-migrants
https://www.dr.dk/nyheder/politik/dfer-beklager-jeg-har-ingen-intention-om-skyde-baadflygtninge

Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF, besøger en københavnsk genbrugsplads, og Amager Ressourcecenter, hvor hun drøftede affaldshåndtering plastikforurening med enhedschef i Københavns Kommune, Merete Christoffersen.
På årsbasis bruger europæerne 100 milliarder plasticposer, der i vidt omfang bare bliver smidt i naturen. Det tal skal gerne hurtigt ned på 20 milliarder

Europa-Parlamentet vil nedbringe forbruget af plastikposer i Europa. Det er en ny begyndelse på vores måde at omgås affald, da det er første gang nogensinde, at Parlamentet tager stilling i denne sag.

Vært: Ole Stephensen

Flere og flere europæere arbejder i lavtløns job og uden rettigheder. Antallet af fattige vokser.

For første gang i årtier oplever arbejdere, at deres børn får ringere vilkår på arbejdsmarkedet, end de selv har haft.
Det er vilkår, der kan være på vej til Danmark. Middelklassen er under pres, og de unge kæmper for at bide sig fast på arbejdsmarkedet over hele Europa.

“Mange faste job bliver erstattet af vikarjob, enmandsfirmaer og korte ansættelser med færre rettigheder. Det gør lønmodtagerne i Europa sårbare og skaber en stor usikkerhed”,

– Kristian Weise, direktør i Cevea.

Medvirkende

Kristian Weise, direktør tænketanken Cevea
Yildiz Akdogan, MF, Socialdemokraterne
Morten Løkkegaard, Folketingskandidat, Venstre

Ordstyrer: Ole Stephensen

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram.
Programmet samler tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program.
Europæisk Volontør Service (EVS) er et EU-finansieret program under Erasmus+, som giver unge mellem 17 og 30 år mulighed for at tilbringe 2-12 måneder i et europæisk land og udføre frivilligt arbejde Bruger unge mulighederne i et frit og tilgængeligt Europa? Hvad er tendensen?
Gør unge brug af uddannelse på tværs af landegrænser i Europa?
Kort sagt: Hvad er der af konkrete europæiske tilbud til de unge – og gør de brug af dem?
Se programmet, hvor en række Skype gæster stiller spørgsmål til de medvirkende i studiet.

Medvirkende
Pia Lieberknecht Axelsen, Projektkoordinator, ICYE
Elena Askløf og Peter Laugesen, Vores Europa
Andreas Bruun, Fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Studievært: Ole Stephensen

Produkttype: Profilvideo

Titel: Claus Larsen-Jensen – en socialdemokrat i Bruxelles
Produktionsformat: on-location produktion

 

Transkription:

Indledende speak:
Europa-parlamentsbygningen i Bruxelles er på den ene side omgivet af en lille park. På den anden side er Luxembourg-pladsen, hvor der ind imellem er demonstrationer, som f.eks. denne, der handler om det lille afrikanske land Djibouti.

At kalde det for én bygning er faktisk en tilsnigelse, Europa-parlamentet er nemlig en række bygninger, der er knyttet sammen ved hjælp af gangbroer og andet, så helhedsbilledet er aldeles uoverskueligt. Det hænder ofte at nogle farer vild i de mange gange og lokaler; før eller siden finder de dog ud af labyrinten. Endnu er der ikke fundet noget skelet i en fjern afkrog af bygningerne.

I begyndelsen af april 2014 tilbragte en fotograf og jeg nogle dage i bygningerne for at finde ud af hvad et medlem af Europa-parlamentet bruger sin tid på når vedkommende er i parlamentet. Udgangspunktet var den danske socialdemokrat Claus Larsen-Jensen, der i december 2013 afløste Dan Jørgensen da han blev minister i Danmark, men to andre socialdemokrater, Ole Christensen og Christel Schaldemose, kommer også til orde. Her tager Ole Christensen sig af en besøgsgruppe fra Dronninglund gymnasium i Nordjylland. Det er ét element i parlamentarikernes arbejde og nordjyden Ole Christensen ser ud til at trives med opgaven.

 

Voice-over af Claus Larsen-Jensen:
Speak 2: Der er utrolig mange konferencer i huset. Typisk er en parlamentariker ansvarlig, og for organisationerne, der arrangerer, er det en fordel at være i parlamentet, hvor der er mulighed for god kontakt til vigtige beslutningstagere, de europæiske politikere. Claus Larsen-Jensen deltog i en konference, der tog udgangspunkt i organisationen SOLIDARS arbejde.

Speak 3: I en hall på vej fra mødet render vi ind i en kampagnestand, og må lige høre hvad det drejer sig om. Renovate Europe handler om at reducere energiforbruget i bygninger. Dette spørgsmål vil man gøre opmærksom på overfor Europa-parlamentarikerne og nogle af dem har ladet sig fotografere indenfor kampagnens rammer som et tegn på opbakning.

Speak 4: Europa-parlamentets behandling af et lovforslag afviger ikke afgørende fra lovbehandlingen i et nationalt parlament, f.eks. Folketinget. Et grundigt udvalgsarbejde lægger fundamentet, undervejs tager de politiske grupper stilling til det og til sidst behandles det i plenarsalen, hvor der stemmes om det. Christel Schaldemose sidder i tre udvalg, og de er udgangspunktet for hendes parlamentariske arbejde.

Speak 5: Christel Schaldemose beskriver en EU-borgers morgen og hun kunne blive ved med at beskrive borgerens dag og aften med udgangspunkt i Europa-parlamentets lovgivning. EU er overalt i hverdagen, så det er langt fra ligegyldigt, det de arbejdsomme mennesker i Bruxelles beskæftiger sig med. Som nævnt holdes der også møder i de politiske grupper i parlamentet, bl.a. er der delegationsmøder, hvor de danske socialdemokrater afstemmer tingene.

Speak 6: De danske socialdemokrater deltager naturligvis i de europæiske socialdemokraters samlede møder.

Speak 7: Inden afstemningerne holder Claus Larsen-Jensen et møde med sin politiske assistent Ole Rydahl Svensson. Her briefes han om det, der skal foregå i salen og holdninger kommer på plads.

Speak 8: I de dage, hvor vi var der, var en sag om interkontinentale flyruters CO2-udslip til behandling i forskellige instanser.

Speak 9: Claus Larsen-Jensen leder en lille arbejdsplads på tre, ham selv på det ene kontor og i nabokontoret Ole og Ann.