Fattigdommen i Europa er stigende. Levestandarden er så forskellig, at mange østeuropæiske borgere søger lykken i vesten. Men hvordan står det egentlig til i Danmark? Er vi blevet så rige, at vi har udryddet fattigdom?

Medvirkende: Amana Ferro, Policy Officer with the European Anti-Poverty Network (EAPN). Fintan Farrell, Director of the European Anti-Poverty Network (EAPN). Anabela Gago, Head of Cabinet of László Andor, Member of the EC in charge of Employment, Social Affairs and Inclusion. Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU. Emilie Turunen, MEP, SF.

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

Verdens ledere kæmper for at løse klodens klimaforandringer. De traditionelle brændstofressourcer er ved at slippe op – og der skal derfor findes en langtidsholdbar løsning. Vi undersøger, om man kan tjene penge på at redde miljøet.

Medvirkende: Peter Bach, chefkonsulent, Energistyrelsen. Michael Lund, chefkonsulent, Go´ Energi. Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Dan Jørgensen, MEP, Socialdemokraterne. Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

De traditionelle arbejdspladser inden for produktionen og industrien forsvinder. Hvad gør Danmark for at sikre fremtidens arbejdspladser?

Medvirkende: Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Lars Hansen, Direktør, Novozymes Europa. Britta Thomsen, MEP, Socialdemokraterne. Morten Løkkegaard, MEP, Venstre.

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København, www.mediehuset-kbh.dk

Uddannelsesniveauet i Danmark er faldende. Alt for mange ungdomsårgange går tabt – og Danmark taber i kapløbet om fremtidens klogeste hoveder. Vi undersøger, om fremtidens dansker er klog nok til at være rig.

Medvirkende: Per Buron, udviklingschef, TEC. Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Anders Bjarklev Prorektor, DTU. 3 specialestuderende fra DTU. Emilie Turunen, MEP, SF. Morten Messerschmidt, MEP, Dansk Folkeparti.

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

Danmark har været forgangsland inden for vindenergi og klimahåndtering – men nu har Kina udtalt, at de vil være verdens førende teknologiske udvikler af vindmøller. Hvad skal Danmark leve af i fremtiden – når Kina og Indien gør det billigere og hurtigere?

Medvirkende: Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Lars Hansen, Direktør, Novozymes Europa. Anders Bjarklev, prorektor DTU. Morten Løkkegaard, MEP, Venstre. Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU.
Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

En nation i krise – et fællesskab i tomgang

Europa står over for forandring. Krisen har slettet års økonomiske og sociale fremskridt og blotlagt strukturelle svagheder i Europas økonomi. Samtidig bevæger verden sig hastigt fremad, og de langsigtede udfordringer; globalisering, ressourcepres, aldring tager til i styrke.
Europa skal nu tage vare på sin fremtid.
Europas ledere mødtes i Bruxelles den 17. juni 2010 og vedtog Europa 2020 – den ny 10-årsstrategi for beskæftigelse og vækst.

Europa 2020 giver en vision for EU’s sociale markedsøkonomi i det 21. århundrede.
Disse mål hænger sammen og er afgørende for den samlede succes. For at sikre, at hver enkelt medlemsstat skræddersyr Europa 2020-strategien til sine særlige behov, foreslår Kommissionen, at EU-målene omsættes til nationale mål og køreplaner.

Vi har derfor i fem programmer valgt at sætte fokus på hvad Europa 2020 strategien betyder for Danmark.

Brexit, flygtningestrømme og afstemning om retsforbeholdet. EU-politik fylder som aldrig før i danskernes bevidsthed. Alligevel kniber det med aktuel og relevant undervisningsmateriale om EU til folkeskolen. Og det gør det svært at give eleverne forståelse og indsigt i det europæiske samarbejde.

Derfor lancerer Mediehuset København nu med støtte fra Undervisningsministeriet nyt digitalt læremiddel/undervisningsmateriale, der skal gøre EU interessant og aktuelt for de ældste elever i folkeskolen.

Projektet “På kant med EU” består af seks film á 10 minutter, der hver omhandler et højaktuelt europæisk dilemma. Filmene sætter fokus på alt lige fra flygtningestrømme til billig østeuropæisk arbejdskraft. Og der bliver ikke lagt fingre imellem.

Filmene kan fungere som et tværfagligt forløb i samfundsfag, historie og dansk. Der er planlagt læreroplæg, holdarbejde og diskussioner, der egner sig godt til alle tre fag. Filmene er udviklet på baggrund af de forenklede Fælles Mål.

Elever fra Brøderup Ungdomsskole har været med til at belyse den vinkel og præmis, som filmene er underlagt. Eleverne, der deltager i filmene, skal på ingen måde tages til indtægt for holdningen i den enkelte film.

Fagkonsulenter på filmene er Jane Weyhe og Dennis Hornehave Jacobsen. Journalist Mette Viktoria Pabst Andersen har stået for tilrettelæggelsen.

ROLLESPIL

Eleverne, der deltager i filmene, skal på ingen måde tages til indtægt for holdningen i den enkelte film.

Introduktion til 2 film om klima og energi

I forlængelse af forløbet om hvordan Danmark kan blive fri for fossile brændstoffer, er det nærliggende, at gå skridtet videre og arbejde med, hvad Verden kan gøre for, at begrænse den globale opvarmning. På klimatopmødet, COP21 i Paris, december 2015, blev der indgået en historisk aftale om at reducere udslippet af CO2, for dermed at begrænse den globale opvarmning. Men er aftalen nok for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader? En central del af filmen “COP21 – Klimadrama i Paris  viser nogle af de procestrin, der er ved at indgå så stor en aftale, hvor alle parter skal blive enige. I 2010 lavede klimakommissionen nogle anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive fri af fossile brændstoffer senest i 2050. Nogle af de anbefalinger klimakommissionen kom med, handler om, at dække elektricitet og varme med biogas, vindmøller, solceller, geotermisk energi og bølgeenergi. Disse alternative CO2-neutrale og vedvarende energikilder er beskrevet i filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være?

Se spot (50 sek.) for “Grøn Omstilling” herover. Vil du se hele filmen, så tryk på knappen herunder.

Se spot (50 sek.) for “Klimadrama i Paris” herover. Vil du se hele filmen, så tryk på knappen herunder.

UndervisningsmaterialerEMU findes undervisningsmateriale, hvor filmene har en central rolle, med spørgsmålet: Kan den globale opvarmning bremses? Lærervejledningerne finder du på hhv. “COP21 – klimadrama i Paris” og “Grøn omstilling -hvor svært kan det være?”. Filmene er meget velegnede til brug i undervisningen uanset om man underviser i naturgeografi på c- eller b-niveau i gymnasiet eller i NF på HF. Filmen vil nuancere elevernes viden om de enkelte vedvarende energikilder, men også give en god forståelse af hvordan de forskellige energikilder kan fungere i sammenhæng. Undervisningsforløbet er bygget op om den didaktiske model ”Geodetektiven”, der tidligere er beskrevet i GeoNyt og på siden: https://geodetektiv.wikispaces.com.

Digital Dialog Undervisning kan anvendes i samfundsfag på erhvervsuddannelsernes grundforløb, på tværs af erhvervsuddannelsernes hovedområder. Målet er at gøre eleverne bevidste omkring normer krav fra erhvervslivet samt forholder sig og reflekterer over vigtigheden af egen professionelle rolle.

Undervisningsmaterialet indeholder:

  • 3 film, der kan indgå i undervisningen om det enkelte tema:
    • “Det gode arbejdsliv og hvordan man skaber det”
    • “Arbejdspladskultur – hvad er det, hvor kommer den fra, og hvordan du kan aflæse den?”
    • “Innovation og iværksætteri”
  • 9 undervisningsvejledninger, inklusiv elevopgaver
  • 3 Promospots om hver undervisningsfilm (se dem herunder)

Filmene er optaget i et professionelt format, så filmene kan vises på storskærme, tv og internettet.   Opgaverne kan bruges enkeltvis og som et forløb.

Promospot for digital dialog undervisning

PROMOSPOT FOR DET GODE ARBEJDSLIV

PROMOSPOT FOR ARBEJDS-PLADSKULTUREN

PROMOSPOT FOR INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

Målgruppe, formål og kompetencer

Undervisningsmaterialets primære anvendelsesområde er samfundsfag på G1, men materialet er også relevant i de mere erhvervsrettede og uddannelsesspecifikke fag. Herudover kan materialet bruges som optakt til praktik eller som intro til det at være professionel og i arbejde. Med opgaverne arbejder eleverne på vidensniveau, færdighedsniveau samt kompetenceniveau. De skal med opgaverne undersøge, forholde sig, diskutere, samt udføre teori i praksis. Herigennem er målet, at eleverne bliver mere bevidste omkring normer krav fra erhvervslivet, samt forholder sig og reflekterer over vigtigheden af egen professionelle rolle.

Metode

”Digital Dialog på Erhvervsskolerne” anvender ”Web dialog”. Web Dialog-konceptet er unikt. Eleverne fra skolerne deltager via Skype i et direkte live-webtv-program, hvor de går i dialog med paneldeltagere i et tv-studie. Der debatteres om et konkret tema, som eleverne har beskæftiget sig med i undervisningen. I ”Digital Dialog på Erhvervsskolerne” anvendes temaerne i de 3 film. Studiepanelet kan bestå af eksperter og politikere. En studievært fungerer som ordstyrer mellem deltagerne.

Undervisningsfilm til Digital Dialog Undervisning

Digital Dialog Undervisning (1). Det gode arbejdsliv og hvordan man skaber det

Det ligger i mennesket natur at stræbe efter et godt liv, at forbedre sit liv, at få det bedste ud af de forudsætninger man har og de muligheder man selv skaber.

En arbejdsplads består af en gruppe mennesker, der arbejder sammen mod samme mål. Og de skaber i fællesskab opfattelser og oplevelser af hvad er godt og hvad er mindre godt, og hvordan man skal gøre i forskellige situationer.

Vi siger ofte at Danmark er et innovativt samfund, og at vi gerne vil være endnu mere innovative. Vi lever af at forny vores produkter, vores services, og vores arbejdsprocesser. Vi er gode til at få det bedste ud af de menneskelige og materielle ressourcer som vi har.

Holdet bag projektet Holdet bag har været instruktør Marco Goli, Pernille Kudsk Schmidt har udarbejdet undervisningsvejledningerne, Claus Sørensen har været redaktør og producent er Jimmy Rehak. Vi siger tak til Allan Thorgaard Nielsen, TEC, Annie Kær Philipsen, SOSU C og Michael Jensen, NEXT, der har været sparringspartnere i hele processen. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets bortlodningsmidler.

Vi siger ofte at Danmark er et innovativt samfund, og at vi gerne vil være endnu mere innovative. Vi lever af at forny vores produkter, vores services, og vores arbejdsprocesser. Vi er gode til at få det bedste ud af de menneskelige og materielle ressourcer som vi har.
Innovation er en proces, som starter med at få en ny ide, en ide der ikke blot er nyttig for nogen i teorien. Den skal føres ud i livet, så den rent faktisk kommer nogen til gode.

Men hvorfor er innovation så vigtig for en arbejdsplads? Hvordan arbejder man med innovation i praksis i forskellige sektorer? Og hvor kommer du egentligt ind i billedet…. Er der ligefrem nogen, der forventer, at DU skal være innovativ? Og hvad hvis du gerne vil starte for dig selv? Hvad vil du gøre?

Innovation kommer ikke af sig selv. Det kræver at man ser på markedet og på sin målgruppe eller kunde med stor nysgerrighed. Og innovation trives ikke af sig selv. Den skal plejes i den daglige praksis af arbejdspladsens struktur og kultur. Virksomheder, det værdsætter og lever af innovation har et helt specielt forhold til deres medarbejdere.

Innovation er ikke kun for private virksomheder. Også velfærdssektoren er i dag præget af innovation. Det er bare på en lidt anden måde, fordi disse har et andet fokus.

Innovation sker som vist mest typisk indenfor en virksomheds rammer. Men hvad hvis du gerne vil etablere din egen virksomhed, altså blive iværksætter? Hvad skal der til for at blive iværksætter? Kræver det særlige evner og kompetencer? Hvad skal man være opmærksom på? Er der noget hjælp at hente nogen steder? Skal man bare kaste sig ud i det? Skal man overveje alt før man springer ud i det? Hvad siger dem der har prøvet det, og dem der arbejder med det?

Promospot for innovation og iværksætteri

Fotos til brug i undervisningen