Digital Dialog Undervisning

Fattigdommen i Europa er stigende. Levestandarden er så forskellig, at mange østeuropæiske borgere søger lykken i vesten. Men hvordan står det egentlig til i Danmark? Er vi blevet så rige, at vi har udryddet fattigdom?

Medvirkende: Amana Ferro, Policy Officer with the European Anti-Poverty Network (EAPN). Fintan Farrell, Director of the European Anti-Poverty Network (EAPN). Anabela Gago, Head of Cabinet of László Andor, Member of the EC in charge of Employment, Social Affairs and Inclusion. Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU. Emilie Turunen, MEP, SF.

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

Verdens ledere kæmper for at løse klodens klimaforandringer. De traditionelle brændstofressourcer er ved at slippe op – og der skal derfor findes en langtidsholdbar løsning. Vi undersøger, om man kan tjene penge på at redde miljøet.

Medvirkende: Peter Bach, chefkonsulent, Energistyrelsen. Michael Lund, chefkonsulent, Go´ Energi. Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Dan Jørgensen, MEP, Socialdemokraterne. Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

De traditionelle arbejdspladser inden for produktionen og industrien forsvinder. Hvad gør Danmark for at sikre fremtidens arbejdspladser?

Medvirkende: Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Lars Hansen, Direktør, Novozymes Europa. Britta Thomsen, MEP, Socialdemokraterne. Morten Løkkegaard, MEP, Venstre.

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København, www.mediehuset-kbh.dk

Uddannelsesniveauet i Danmark er faldende. Alt for mange ungdomsårgange går tabt – og Danmark taber i kapløbet om fremtidens klogeste hoveder. Vi undersøger, om fremtidens dansker er klog nok til at være rig.

Medvirkende: Per Buron, udviklingschef, TEC. Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Anders Bjarklev Prorektor, DTU. 3 specialestuderende fra DTU. Emilie Turunen, MEP, SF. Morten Messerschmidt, MEP, Dansk Folkeparti.

Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

Danmark har været forgangsland inden for vindenergi og klimahåndtering – men nu har Kina udtalt, at de vil være verdens førende teknologiske udvikler af vindmøller. Hvad skal Danmark leve af i fremtiden – når Kina og Indien gør det billigere og hurtigere?

Medvirkende: Sine Nørholm Just, EU-ekspert, CBS. Lars Hansen, Direktør, Novozymes Europa. Anders Bjarklev, prorektor DTU. Morten Løkkegaard, MEP, Venstre. Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU.
Vært: Jesper Wulff Toft
Produktions År: 2011
Produceret af: Mediehuset København

En nation i krise – et fællesskab i tomgang

Europa står over for forandring. Krisen har slettet års økonomiske og sociale fremskridt og blotlagt strukturelle svagheder i Europas økonomi. Samtidig bevæger verden sig hastigt fremad, og de langsigtede udfordringer; globalisering, ressourcepres, aldring tager til i styrke.
Europa skal nu tage vare på sin fremtid.
Europas ledere mødtes i Bruxelles den 17. juni 2010 og vedtog Europa 2020 – den ny 10-årsstrategi for beskæftigelse og vækst.

Europa 2020 giver en vision for EU’s sociale markedsøkonomi i det 21. århundrede.
Disse mål hænger sammen og er afgørende for den samlede succes. For at sikre, at hver enkelt medlemsstat skræddersyr Europa 2020-strategien til sine særlige behov, foreslår Kommissionen, at EU-målene omsættes til nationale mål og køreplaner.

Vi har derfor i fem programmer valgt at sætte fokus på hvad Europa 2020 strategien betyder for Danmark.

Undervisningsformål:

  • at eleverne anvender sociologiske begreber og metoder
  • at øge elevernes kendskab til rettigheder vedrørende krop, kønsidentitet og seksuel orientering.
  • at eleverne på skole- eller klasseniveau formulerer et regelsæt, der forebygger diskrimination, mobning og hadforbrydelser


Teori, forskning og viden
Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i nedenstående forskning

Giddens, Th. Ziehe forskning om “modernitets teorier”

Sexologisk Forskningscenter

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Danish Institute for Study Abroad,
Universitair Ziekenhuis Leuven, Medisch Pedagogisch Instituut Levenslust.

Institut for menneskerettigheder

Bjarke Oxlund Institut for Menneskerettigheder,teamleder, køn, ligebehandling.

Lars Henriksen, forperson, Copenhagen Pride.

Peder Holk Svendsen, forperson, LGBT Danmark.

Karina Kehlet Lins, Psykolog

YDERLIGERE INFORMATION

LGBT DANMARK

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

COPENHAGEN PRIDE

PSYKOLOG KARINA KEHLET LINS

Den seksuelle orientering kan gå i mange retninger, men med mindre der er forståelse og accept af det enkle individ, kan misinformation og diskrimination føre til vold, både fysisk og verbalt. Mød Frederik Julius Dahler der er homoseksuel og har været udsat for en hadforbrydelse. Hvor går grænsen for, hvornår der er tale om en overtrædelse, både lovmæssigt og moralsk?

Medvirkende:
Frederik Julius Dahler
Bjarke Oxlund Institut for Menneskerettigheder,teamleder, køn, ligebehandling.
Lars Henriksen, forperson, Copenhagen Pride.
Peder Holk Svendsen, forperson, LGBT Danmark.
Karina Kehlet Lins, Psykolog

FOTOS TIL BRUG I UNDERVISNING

Filmene har til formål er at fremme undervisning i *)LGBT+ rettigheder på gymnasierne og forebygge diskrimination, mobning og hadforbrydelser. Undervisningsmaterialet er målrettet samfundsfag på c niveau og inddrager videnskaberne sociologi og psykologi – anvendt i forskning om seksualitet og menneskerettigheder. Debat, oplysning og undervisning om LGBT+ , skaber selvstændige meninger og viden hos eleverne omkring de forskellige problematikker, som LGBT+ personer kan blive udsat for.

Film og undervisningsmaterialet er udarbejdet så eleverne selv danner sig en mening om, hvad der er rigtig, forkert og lovligt, med hensyn til diskrimination, mobning og hadforbrydelser. Der er fokus på, at der i dag er flyende grænser for, hvordan den enkle person ser sig selv, i forhold til begreber som krop, kønsidentitet og seksuel orientering. Der er ikke noget der hedder en rigtig mand og en rigtig kvinde, alle er forskellige og mangfoldighed er kodeordet.

Journalist Allan Føns har stået for tilrettelæggelsen af filmene. Lektor Jørgen Lassen har været pædagogisk konsulent. Mediehuset København er producent med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

*) LGBT+
LGBT+ er et akronym der på engelsk betyder Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender og på dansk betyder lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Plusset viser at, der inkluderes andre identiteter så som queer og panseksuel.

Brexit, flygtningestrømme og afstemning om retsforbeholdet. EU-politik fylder som aldrig før i danskernes bevidsthed. Alligevel kniber det med aktuel og relevant undervisningsmateriale om EU til folkeskolen. Og det gør det svært at give eleverne forståelse og indsigt i det europæiske samarbejde.

Derfor lancerer Mediehuset København nu med støtte fra Undervisningsministeriet nyt digitalt læremiddel/undervisningsmateriale, der skal gøre EU interessant og aktuelt for de ældste elever i folkeskolen.

Projektet “På kant med EU” består af seks film á 10 minutter, der hver omhandler et højaktuelt europæisk dilemma. Filmene sætter fokus på alt lige fra flygtningestrømme til billig østeuropæisk arbejdskraft. Og der bliver ikke lagt fingre imellem.

Filmene kan fungere som et tværfagligt forløb i samfundsfag, historie og dansk. Der er planlagt læreroplæg, holdarbejde og diskussioner, der egner sig godt til alle tre fag. Filmene er udviklet på baggrund af de forenklede Fælles Mål.

Elever fra Brøderup Ungdomsskole har været med til at belyse den vinkel og præmis, som filmene er underlagt. Eleverne, der deltager i filmene, skal på ingen måde tages til indtægt for holdningen i den enkelte film.

Fagkonsulenter på filmene er Jane Weyhe og Dennis Hornehave Jacobsen. Journalist Mette Viktoria Pabst Andersen har stået for tilrettelæggelsen.

ROLLESPIL

Eleverne, der deltager i filmene, skal på ingen måde tages til indtægt for holdningen i den enkelte film.