Digital Dialog to Piger

Digital Dialog Undervisning

Digital Dialog Undervisning kan anvendes i samfundsfag på erhvervsuddannelsernes grundforløb, på tværs af erhvervsuddannelsernes hovedområder. Målet er at gøre eleverne bevidste omkring normer krav fra erhvervslivet samt forholder sig og reflekterer over vigtigheden af egen professionelle rolle.

Undervisningsmaterialet indeholder:

  • 3 film, der kan indgå i undervisningen om det enkelte tema:
    • “Det gode arbejdsliv og hvordan man skaber det”
    • “Arbejdspladskultur – hvad er det, hvor kommer den fra, og hvordan du kan aflæse den?”
    • “Innovation og iværksætteri”
  • 9 undervisningsvejledninger, inklusiv elevopgaver
  • 3 Promospots om hver undervisningsfilm (se dem herunder)

Filmene er optaget i et professionelt format, så filmene kan vises på storskærme, tv og internettet.   Opgaverne kan bruges enkeltvis og som et forløb.

Promospot for digital dialog undervisning

PROMOSPOT FOR DET GODE ARBEJDSLIV

PROMOSPOT FOR ARBEJDS-PLADSKULTUREN

PROMOSPOT FOR INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

Målgruppe, formål og kompetencer

Undervisningsmaterialets primære anvendelsesområde er samfundsfag på G1, men materialet er også relevant i de mere erhvervsrettede og uddannelsesspecifikke fag. Herudover kan materialet bruges som optakt til praktik eller som intro til det at være professionel og i arbejde. Med opgaverne arbejder eleverne på vidensniveau, færdighedsniveau samt kompetenceniveau. De skal med opgaverne undersøge, forholde sig, diskutere, samt udføre teori i praksis. Herigennem er målet, at eleverne bliver mere bevidste omkring normer krav fra erhvervslivet, samt forholder sig og reflekterer over vigtigheden af egen professionelle rolle.

Metode

”Digital Dialog på Erhvervsskolerne” anvender ”Web dialog”. Web Dialog-konceptet er unikt. Eleverne fra skolerne deltager via Skype i et direkte live-webtv-program, hvor de går i dialog med paneldeltagere i et tv-studie. Der debatteres om et konkret tema, som eleverne har beskæftiget sig med i undervisningen. I ”Digital Dialog på Erhvervsskolerne” anvendes temaerne i de 3 film. Studiepanelet kan bestå af eksperter og politikere. En studievært fungerer som ordstyrer mellem deltagerne.

Undervisningsfilm til Digital Dialog Undervisning

Holdet bag projektet Holdet bag har været instruktør Marco Goli, Pernille Kudsk Schmidt har udarbejdet undervisningsvejledningerne, Claus Sørensen har været redaktør og producent er Jimmy Rehak. Vi siger tak til Allan Thorgaard Nielsen, TEC, Annie Kær Philipsen, SOSU C og Michael Jensen, NEXT, der har været sparringspartnere i hele processen. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets bortlodningsmidler.