Omdrejningspunktet i “Grøn omstilling – hvor svært kan det være?” er energikommunen Thisted, hvor journalist Sune Gudmundsson har været på besøg på et biogasanlæg, oppe i en vindmølle, ude at se på bølgeenergianlæg, ude at se et solcelleanlæg og besøgt Thisted geotermiske anlæg. De mange besøg giver eleverne en god forståelse af hvordan de enkelte energikilder produceres og hvilken betydning de kan få i fremtiden.

Filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være? sætter også fokus på de strukturelle årsager til, at Danmarks energiforsyning endnu ikke er baseret på 100 procent vedvarende energi. Sidst i filmen er der et interview med energiprofessor Claus Felby, der fortæller om mulighederne for at binde de mange vedvarende energikilder sammen på en fornuftig måde. Filmen er meget velegnet til brug i undervisningen, uanset om man underviser i naturgeografi på c- eller b-niveau – det afhænger af hvilken problemstilling man arbejder med. Filmen vil nuancere elevernes viden om de enkelte vedvarende energikilder, men også give en god forståelse af hvordan de forskellige energikilder kan fungere i sammenhæng.

Medvirkende:
Ejnar Kirk – Svinebonde og biogasproducent
Peter Lind – Vestas-medarbejder ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild Plantage
Jane Kruse – Sorstander ved Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Christian Grant – Guide hos DanWEC (Danish Wave Energy Center)
Morten Kramer – Udviklingsingeniør og forsker i bølgeenergi ved Aalborg Universitet
Lars Toft Hansen – Formand for Thisted Varmeforsyning
Lene Kjelgaard Jensen – Borgmester i Thisted kommune
Claus Felby – Energiprofessor ved Københavns Universitet

Case Niels Vinther, Gymnasielærer og underviser i naturgeografi, har lavet et undervisningsforløb, hvor filmen ”Grøn omstilling – hvor svært kan det være?” er en central del af det centrale spørgsmål: Kan Danmark blive fri for fossile brændstoffer i 2050? Undervisningsforløbet er bygget op om den didaktiske model ”Geodetektiven” Læs også omtalen i GeoNyt nr 87 (maj 2016)

Denne film er den ene af 2 undervisningsfilm i serien Klima og Energi:

Skype dialog på web-tv – Grøn omstilling Undervisningskonceptet er live web-tv, der sendes direkte fra et studie via internettet til de deltagende klasser, der har mulighed for at stille Skype spørgsmål. De deltagende klasser er fra Viborg Katedralskole, Falkonergårdens Gymnasium og Egedal Gymnasium. Dialogen uddyber emnerne rejst i filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være? Danmark har en ambition om at blive uafhængig af fossile brændstoffer senest i 2050. Elektricitet og varme skal i stedet skabes udelukkende med vedvarende energikilder som vind, sol, biobrændsler og geotermi. Disse vedvarende energikilder og Danmarks status i den grønne omstilling er beskrevet i filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være. Medvirkende: Martin Lidegaard, MF Radiale Venstre og tidligere Klimaminister Sune Tjalfe Thomsen, forsker i bioenergi ved Københavns Universitet Asger Bech Abrahamsen, seniorforsker DTU Vindenergi Studievært: Sune Gudmundsson Producent: Mediehuset København med støtte fra Undervisningsministeriet.

Filmen giver gymnasieelever i Naturgeografi og Samfundsfag en introduktion til klimapolitik på allerhøjeste niveau. ”COP21 – Klimadrama i Paris” foregår i dagene op til og under det historiske klimatopmøde i Paris.

Men filmen starter i København, hvor vi indledningsvist møder aktivisten, der demonstrerer for et bedre klima, professoren, der forklarer det videnskabelige grundlag bag den politiske aftale og journalisten, der giver et indblik i klimapolitikkens særlige forhandlingsspil.

Dernæst tages seeren til Paris i hjertet af forhandlinger under COP21, hvor bl.a. den danske klimaminister, et klimavidne, en FN-repræsentant og en leder i en stor dansk cleantech virksomhed fortæller om deres rolle i de komplicerede forhandlinger. Slutteligt ser man reaktionerne på resultatet af Paris-aftalen, og resultatet af aftalen udlægges på en overskuelig måde.

Filmen giver seerne et indblik i den fascinerende verden af klimapolitik og skal inspirere til læsning om emnet.

Medvirkende:
Astrid Alexandersen – Medarbejder i Afrika Kontakt
Katherine Richardson – Professor ved Københavns Universitet
Jørgen Steen Nielsen – Klimajournalist ved Information
Lars Christian Lilleholt (V) – Klimaminister
Lea Wermelin (S) – Medlem af Folketinget
Claus Stig Pedersen – Bæredygtighedschef hos Novozymes
Endeshaw Kassa – Medarbejder i EECMY North Central Ethiopia Synod
John M. Christensen – Leder af UNEP DTU Partnership
Troels Dam Kristensen – Koordinator for 92-gruppen

Denne film er den ene af 2 undervisningsfilm i serien Klima og Energi:

Skype dialog på web-tv om COP21

Undervisningskonceptet er live web-tv, der sendes direkte fra et studie via internettet til de deltagende klasser, der har mulighed for at stille Skype spørgsmål. De deltagende klasser er fra Roskilde Katedralskole, KVUC, Nykøbing Katedral Skole og Egedal Gymnasium.

På klimatopmødet, COP21 i Paris, december 2015, blev der indgået en historisk aftale om at reducere udslippet af CO2, for dermed at begrænse den globale opvarmning. Men er aftalen nok for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader?

En central del af filmen “COP21 – Klimadrama i Paris“ viser nogle af de procestrin, der er ved at indgå så stor en aftale, hvor alle parter skal blive enige.

Medvirkende

Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet
Troels Dam Kristensen, koordinator for 92-gruppen

Studievært: Sune Gudmundsson

Producent: Mediehuset København med støtte fra Undervisningsministeriet.

Omtale fra Niels Vinther, næstformand for Geografilærerforeningen