Grøn omstilling – Hvor svært kan det være

Omdrejningspunktet i “Grøn omstilling – hvor svært kan det være?” er energikommunen Thisted, hvor journalist Sune Gudmundsson har været på besøg på et biogasanlæg, oppe i en vindmølle, ude at se på bølgeenergianlæg, ude at se et solcelleanlæg og besøgt Thisted geotermiske anlæg. De mange besøg giver eleverne en god forståelse af hvordan de enkelte energikilder produceres og hvilken betydning de kan få i fremtiden.

Filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være? sætter også fokus på de strukturelle årsager til, at Danmarks energiforsyning endnu ikke er baseret på 100 procent vedvarende energi. Sidst i filmen er der et interview med energiprofessor Claus Felby, der fortæller om mulighederne for at binde de mange vedvarende energikilder sammen på en fornuftig måde. Filmen er meget velegnet til brug i undervisningen, uanset om man underviser i naturgeografi på c- eller b-niveau – det afhænger af hvilken problemstilling man arbejder med. Filmen vil nuancere elevernes viden om de enkelte vedvarende energikilder, men også give en god forståelse af hvordan de forskellige energikilder kan fungere i sammenhæng.

Medvirkende:
Ejnar Kirk – Svinebonde og biogasproducent
Peter Lind – Vestas-medarbejder ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild Plantage
Jane Kruse – Sorstander ved Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Christian Grant – Guide hos DanWEC (Danish Wave Energy Center)
Morten Kramer – Udviklingsingeniør og forsker i bølgeenergi ved Aalborg Universitet
Lars Toft Hansen – Formand for Thisted Varmeforsyning
Lene Kjelgaard Jensen – Borgmester i Thisted kommune
Claus Felby – Energiprofessor ved Københavns Universitet

Case Niels Vinther, Gymnasielærer og underviser i naturgeografi, har lavet et undervisningsforløb, hvor filmen ”Grøn omstilling – hvor svært kan det være?” er en central del af det centrale spørgsmål: Kan Danmark blive fri for fossile brændstoffer i 2050? Undervisningsforløbet er bygget op om den didaktiske model ”Geodetektiven” Læs også omtalen i GeoNyt nr 87 (maj 2016)

Denne film er den ene af 2 undervisningsfilm i serien Klima og Energi:

Skype dialog på web-tv – Grøn omstilling Undervisningskonceptet er live web-tv, der sendes direkte fra et studie via internettet til de deltagende klasser, der har mulighed for at stille Skype spørgsmål. De deltagende klasser er fra Viborg Katedralskole, Falkonergårdens Gymnasium og Egedal Gymnasium. Dialogen uddyber emnerne rejst i filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være? Danmark har en ambition om at blive uafhængig af fossile brændstoffer senest i 2050. Elektricitet og varme skal i stedet skabes udelukkende med vedvarende energikilder som vind, sol, biobrændsler og geotermi. Disse vedvarende energikilder og Danmarks status i den grønne omstilling er beskrevet i filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være. Medvirkende: Martin Lidegaard, MF Radiale Venstre og tidligere Klimaminister Sune Tjalfe Thomsen, forsker i bioenergi ved Københavns Universitet Asger Bech Abrahamsen, seniorforsker DTU Vindenergi Studievært: Sune Gudmundsson Producent: Mediehuset København med støtte fra Undervisningsministeriet.