DA4YOU – intellektuelt output (rapport)

Følgende seks teoretiske tekster (essays) er skrevet inden for rammerne af projektet DA4YOU

  • DA4YOU – projektrapporten

Dokumentet er en kort og overordnet beskrivelse af de intellektuelle output, der produceres til og i forbindelse med udviklingen af projektet DA4YOU.

  • DA4YOU O1: Færdigheder til at mestre digitale medier

Dokumentet beskriver en model for kurser, der giver færdigheder til at mestre digitale medier til unge voksne med kommunikationshandicap med fokus på synshandicap, hørehandicap, kognitive handicap ordblindhed. Modellen er baseret på grundige evalueringer af kurser specifikt designet til målgrupperne om tilgængelighedsværktøjer, lovgivning, tilgængelighedsstandarder (WCAG 2.1) og medieproduktion (Video Action Learning).

  • DA4YOU O2: da4you.eu hjemmeside

Dokumentet beskriver udviklingen af DA4YOU-projektets hjemmeside, https://da4you.eu. I denne sammenhæng beskrives de udfordringer, som overholdelse af WCAG udgør for udgiveren af et websted samt udvikling af den tilhørende LMS-portal (e-læringsplatform) https://lms.mediehuset-kbh.dk/.

  • DA4YOU O3: Værktøjssæt til digital tilgængelighed

Dokumentet beskriver de forskellige sektorer, der er nødvendige for vellykket tilgængelighed, hjælpeteknologi baseret på brugerbehov, og hvilken slags tilgængelighedsstøtte brugerne kan finde i sociale medier og hardware.

  • DA4YOU O4: Brug af digital mediekommunikation i undervisningen

Dokumentet er en vejledning til undervisere, der ønsker at lære mere om de forskellige typer teknologier og metoder, de kan bruge til at gøre deres lærings- og undervisningspraksis mere tilgængelig for alle elever.

  • DA4YOU O5: Politisk demokratisk deltagelse

Dokumentet beskriver den politik og lovgivning, der understøtter politisk demokratisk digital deltagelse for mennesker med handicap på EU-plan såvel som på nationalt plan i Danmark, Sverige og Storbritannien.

Tags: