Unge mennesker der står med deres mobiltelefoner, som har videoindhold, som de selv har produceret

DA4YOU – digital tilgængelighed for unge

DA4YOU er et projekt, der fokuserer på unge med funktionsnedsættelse. Vi arbejder for at give muligheder i form af færdigheder i forhold til at mestre digitale medier og bidrage til dialog på tværs af funktionsnedsættelse, geografi og sprog.

DA4YOU er Erasmus+ projekt, som blev gennemført i samarbejde mellem aktører fra 3 europæiske lande: England, Sverige og Danmark. Det har været interessant at opleve, hvordan organisationer fra de tre forskellige kulturer i Europa har vidt forskellige tilgange til arbejdet med handicappede borgere og forskellige opfattelser af, hvad demokratisk kommunikation handler om.  Tradition, kultur, sprog og levering af tilgængelighedstjenester er alle forskellige fra et deltagerland til et andet, hvilket betyder, at partnerne har lært meget af samarbejdet.

Projekt ref:  KA205-2018-022
Projekt akronym:  DA4YOU
Projektets titel:  Digital tilgængelighed for unge
Støtteordning:  Erasmus+, Europa-Kommissionen
Projektets varighed:  01/02/2019 – 31/01/2021 (24 måneder)
Projektledelse:  Mediehuset København ApS
Partnere:  Funka Nu AB, University of East Anglia
Forfattere til næværende rapport:  Steffen Knak-Nielsen, Claus Sørensen og Jimmy Rehak, Mediehuset København

 

Indhold

 1. Resumé (vision og output)
  1. Projektledelse (rapport)
  2. Transnationale projektmøder (rapport)
  3. Intellektuelt output (rapport)
  4. Multiplier events
  5. Lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter (rapport)
 2. Perspektiver

 

Ansvarsfraskrivelse:

DA4YOU har modtaget støtte fra Europa-Kommissionens Erasmus+ program KA2 under projekt nr. KA205-2018-022. Oplysningerne og synspunkterne i denne publikation er forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Hverken Den Europæiske Unions institutioner og organer eller nogen, der handler på deres vegne, kan holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af oplysningerne deri. Denne leverance indeholder originale upublicerede værker eller værker, som forfatteren har alle rettigheder til, medmindre andet er tydeligt angivet. Anerkendelse af tidligere offentliggjort materiale og af andres arbejde er sket gennem passende citat, citat eller begge dele.

Eramus+ logo

Eramus+ projekt nr. KA205-2018-022

Tags: