DA4YOU – perspektiver

DA4YOU-projektet fokuserer på webtilgængelighed og har til formål at overføre viden og engagement til unge i Europa med handicap. Projektet indeholder en række instrumenter, som kan være nyttige i denne proces.

 

Der er udarbejdet fem intellektuelle outputs, som har til formål at indsamle og dokumentere viden på en række specifikke områder  og anvende denne viden gennem træningsaktiviteter målrettet målgruppen samt at formidle denne viden til et større forrum gennem en række Multiplier-arrangementer og brug af hjemmesiden  www.da4you.eu

 

Politisk demokratisk deltagelse” (O5) er en betænkning, der fremhæver den formelle EU-ramme for webtilgængelighed. EU-direktivet er ved at blive revideret, og fokus er på, hvordan brugerne kan inddrages i udviklingen af webtilgængelighed i Europa.

 

Toolkit for digital tilgængelighed” (O3) og “da4you.eu website” (O2) er 2 rapporter med fokus på WCAG-standarden og den informationsvidenskabelige kultur, som målgruppen og deres digitaliserede hjælpemidler er en del af. Hvad udfordrer brugerne af kommunikation? Hvad udfordrer afsenderne af kommunikation? Hvordan kan standarder og teknologiske hjælpemidler overvinde kommunikationsbarrierer?

 

Rapporterne “Færdigheder til at mestre digitale medier” (O1) og “Brug af digital mediekommunikation i undervisningen” (O4) er 2 rapporter med fokus på hjælpemidler i undervisningen og uddannelsen af unge til at tilegne sig færdigheder, der kan bruges til at skabe deres egne digitale medier.

Den  intellektuelle produktion “Skills to master digital media” (O2) har fokus på unge voksne med kommunikationshandicap: synshandicap, hørehandicap, kognitive handicap ordblindhed.

Denne tekst er baseret på grundige evalueringer af kurser, der er specielt designet til målgrupperne vedrørende tilgængelighedsværktøjer, lovgivning, tilgængelighedsstandarder (WCAG 2.1) og medieproduktion (Video Action Learning).

 

Vidensproduktionen i de fem rapporter er blevet brugt i en række kurser for unge med handicap Kurserne i Danmark blev ledet og leveret af Claus Sørensen, Steffen Knak-Nielsen, Allan Føns og Claus Thalwitzer

Derudover formidles den indsamlede viden ved en række digitale Multiplier-arrangementer til et større publikum, som også omfatter personer, der arbejder med målgruppen.

 

Da4YOU projektrapporter, undervisningsmateriale, online konferencer, dialogmuligheder med mere stilles gratis til rådighed og er tilgængelige for alle på hjemmesiden www.da4you.eu

Tags: