DA4YOU – resumé (rapport)

Erasmus+-projektet DA4YOU er tilgængeligt online rapporteret og offentliggjort på Erasmus+ projektresultatplatformen/projektkortet samt i Mobility Tool+/Project 2018-3-DK01-KA205-059869.

1.a Projektledelse (rapport)

Oprindeligt  blev  projekt DA4YOU beskrevet summarisk i Digital Accessibility for You (DA4YOU) / 11.02.2019. Dette var den indledende beskrivelse af Erasmus+-projektet, som der blev ydet EU-støtte til, og beskrivelsen dannede grundlag for gennemførelsen af de mange delelementer i DA4YOU.

 

Samarbejde mellem tre lande/tre sprog/tre kulturer

DA4YOU var et Erasmus+ projekt, som blev gennemført i samarbejde mellem aktører i tre EU-lande: England (daværende EU-land), Sverige og Danmark. Det har været interessant at opleve, hvordan organisationer fra de tre forskellige kulturer i Europa har vidt forskellige tilgange til arbejdet med handicappede borgere og forskellige opfattelser af, hvad offentlig, demokratisk kommunikation handler om.  Tradition, kultur, sprog og levering af tilgængelighedstjenester er alle forskellige fra deltagerland til deltagerland, hvilket betyder, at partnerne har lært meget af samarbejdet.

Covid-19

COVID-19-pandemien har haft en vis indflydelse på gennemførelsen af projekt DA4YOU. På den ene side har det forsinket færdiggørelsen af projektets rapportering, og på den anden side har det haft indflydelse på nogle af de planlagte aktiviteter.

Det har været nødvendigtat tilrettelæggeuddannelsesaktiviteterne (læring, undervisning, uddannelsesaktiviteter) som mere onlineundervisning end planlagt. Og det har også været nødvendigt at afholde de fire planlagte Multiplier-events online.

Bortset fra tidsforsinkelse og yderligere arbejde med at ændre planlægningen for de nævnte aktiviteter, mener vi, at projektets kvalitet ikke er blevet væsentligt forstyrret af Covid-19.

Teknologirådet har evalueret projektet

 Teknologirådet har som ekstern konsulent evalueret projekt DA4YOU (Ex Post Evaluation. 30. marts 2021).  Efter vor mening er dette en fremragende og præcis rapport om  projektets forløb.

Hertil skal tilføjes, at det nok endnu er for tidligt at sige, om “unge handicappede engagerer sig i debatten om digital tilgængelighed”. Vi kan dog nævne, at tre af deltagerne i projektets VAL-kurser på nuværende tidspunkt er blevet aktive i den offentlige debat om tilgængelighed. En deltager er udpeget til Digitaliseringsstyrelsens Advisory Board, og de to andre har skrevet og publiceret en artikel: Digital tilgængelighed er godt for alle, i tidsskriftet Øjensynligt, nr. 1 – 2021 (s. 4-9), som udgives af  Landsforeningen forældre til blinde og svagtseende,  LFBS.

Tags: