ngc-2021-landingpage-vers-final-2-vimeo

Hybridkonference for Nationalt Genom Center

Produkttype: Hybridkonference
Kunde: Nationalt Genom Center (NGC)
Produktionsformat: Multi-camera setup, on-location med livestreaming.
Location: On-location, konferencesal med scene og panel.
Målgruppe: Kommuner, forskere og behandlere

Formål

Formålet med Hybridkonferencen var at give såvel fysiske tilstede publikummer, som online publikummer mulighed for at drøfte og debattere med eksperter i konferencesalen – og eksperter fra in-comming video-call (fx via Zoom). Mediehuset faciliterede med videoproduktion og øvrig teknik. Efterfølgende blev den 6-timers lange konference nedklippet og opdelt til 21 mindre videoer + 2 promotion videoer.

Du finder konferencen side her inklusiv promotion video og video med taler og debatten for dagen.

Baggrund

Regeringen og Danske Regioner lancerede i år en opdateret og samlet dansk indsats for personlig medicin, der gælder for årene 2021-22. Årsmødets fokus var derfor de fremadrettede faglige perspektiver for udviklingen af personlig medicin. På mødet deltog nogle af de dygtigste nationale og internationale eksperter inden for personlig medicin og centrale aktører i det danske sundhedsvæsen.