Instruktionsvideoer anvendes til undervisning af medarbejdere

Instruktionsvideoer anvendes ofte til at instruere medarbejdere i brugen af produkter, kundehåndtering, services og salg – altså en lettere form for undervisning. Instruktionsvideoer er også til nye kunder/brugere, som søger anvendelse af dine produkter, fejlsøgning og udbedring. I stort omfang anvendt af organisationer og virksomheder, i særdeleshed inden for servicesektoren – men kan i princippet med fordel anvendes af alle typer virksomheder, med et stort antal medarbejdere. Stort antal medarbejdere giver ofte en høj ansættelsesfrekvens, hvor det med instruktionsvideoer giver indlysende økonomiske fordele. Se eksempler på instruktionsvideoer nederst på siden.

Undervisningsvideoer (eller undervisningsfilm) anvendes af undervisningsinstitutioner enten som supplement til andre undervisningsmaterialer og medier – eller som et selvstændigt fungerende værk. Film har typisk det tilfælles, at de understøttes af læreren og er en del af et samlet undervisningspensum. Klik her for at gå til siden med detaljerede oplysninger om vores undervisningsfilm.

Eksempler på Instruktionsvideoer

  • En borger er til møde med sin sagsbehandler i jobcenteret. Han vil gerne tilbage på arbejdsmarkedet ...

  • Fire patienter sidder i ambulatoriets venteværelse. En af dem har svært ved ventetiden og ved at for...

  • En kunde ønsker at forhøje sit lån i banken, men det afvises af bankrådgiveren på et kundemøde. Kund...

Nøgleord: Fjernundervisning, instruktionsvideoer, læringsmaterialer, kursusvideo, blended learning.