Instruktionsvideoer udmærker sig ved at kunne stå alene – altså virke uden ledsagende kommentarer fra en fysisk tilstedeværende underviser – eller lange vejledende tekster, som netop erstattes af video. Instruktøren eller underviseren vil indgå enten ved optrædelse i videoen eller i form af voice-over (speak over billedsiden). Instruktionsvideoer fungerer ofte 1-til-1, til forskel fra undervisningsfilm , som indgår i undervisningssammenhæng, f.eks. i et lokale med både underviser og elever, hvor der imellem afsnittene eller efterfølgende kan være spørgsmål og dialog om undervisningsfilmens tema og indhold.