Virtuel konference betyder at eventet afholdes online og at deltagerne dermed ikke er fysisk tilstede. Det betyder også at du nu har mulighed for at flytte store dele af omkostningerne fra konferencecenter, hotel, rejseomkostninger, forplejning, logistik og fysiske materialer til andre poster som kan opgraderes.