Klog På Klima - EU's kvoteordning | Mediehuset København

Klog På Klima – EU’s kvoteordning

KLOG PÅ KLIMA stiller denne gang skarpt på EU’s kvoteordning. Vært Allan Føns har inviteret en ekspert i studiet for at få klarhed over hvordan EU’s kvoteordninger kan have indflydelse på Danmarks klimapolitik. Gæster er et medlem af Folketinget og et medlem af Europa-Parlamentet.

Programindhold

Her i programmet skulle vi gerne blive klogere på hvordan EU´s klimapolitik påvirker os her i Danmark.

Og til at hjælpe med det, har vi inviteret Torsten Hasforth i studiet. Han er fra Dansk Energi og er med til at rådføre politikerne, før de beslutter love i Danmark. Han belyser bl.a. EU´s kvoteordninger.

Vi har også en folketingspolitiker med på en ZOOM-forbindelse: Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige. Vi får hans og partiets holdninger til klimapolitikken. Christel Schaldemose er med på en anden forbindelse og sidder i Europa-Parlamentet for socialdemokratiet.

Der vil blive stillet en række spørgsmål og synspunkter fra moderatoren.

  1. Er der blevet delt for mange Co2 kvoter ud fra begyndelsen og hvordan påvirker det situationen i dag?
  2. Morale – rige land kan købe masser af Co2 kvoter og fattige land har ikke råd – men heller ikke råd til at udvikle, så de kan forurene mindre!
  3. Hvis man kan handle med Co2 kvoter, kan det så med føre at de rige lande kan købe mere og derved forurene mere?
  4. Transportfly er med men, medens skibsfarten ikke er omfattet af Co2 kvoter? (Hvorfor ikke?) Skibe i EU udleder lige så meget CO2, som hele Belgien. Den samlede CO2-udledning fra skibe, der ankommer til eller afgår fra europæiske havne, er på 138 mio. ton om året. det fremgår det af en rapport fra EU-Kommissionen.
  5. Hvorfor skal EU bestemme – kan vi ikke bare indføre en CO2 mærkning på alle vare og så kan forbrugeren selv bestemme hvad de vil købe?
  6. Danske klimamål – reducering med 70% Co2 i 2030…
  7. Hvordan handler man med kvoteordninger?
  8. Hvad er holdningen til at handle med kvoteordninger?
  9. Danmarks skal overgå til vedvarende energi – hvad er holdningen til det?
  10. Hvordan ser EU på Danmark på området – og de beslutninger man har truffet i Folketinget?


instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share