Ledelse der løfter naturfagsundervisningen 2020 | Mediehuset København %
Livestreaming for Astra

Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020

På “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen” samarbejder skoleledelsen med naturfagsvejledere eller andre lokale ressourcepersoner på naturfagsområdet om en lokal handleplan for naturfagsområdet på skolen. Undervejs i arrangementet vil BUVM og Astra folde udfordringerne på naturfagsområdet ud og give inspiration til, hvordan samarbejde mellem ressourcepersoner og ledelse om lokal naturfagsudvikling kan understøtte en strategisk, systematisk og medinddragende udvikling af skolens naturfaglige kultur.

Arrangementerne tager udgangspunkt i konkrete erfaringer med arbejdet med lokale naturfagshandleplaner på skoler og i kommuner, og deltagerne vil i løbet af dagen sammen udarbejde et udkast til deres skoles fælles lokale naturfagshandleplan.

Mødelink til ZOOM

Call-center

  • Skriv i møde-chatten i ZOOM for at benytte call-centeret til spørgsmål og sparring undervejs
call center billede

Medvirkende

Elzebeth

Elzebeth Wøhlk (moderator)

Thomas Ehlers

Thomas Sandholm Hald

Lars Volf

Lars Volf Jensen