På kant med EU – Det forgyldte landbrug – Elevvejledning

Dette delemne handler om kildekritik. I dette delemne bliver du præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge kildekritik.