På kant med EU – Det forgyldte landbrug – lærervejledning

Delemnet Det forgyldte landbrug sætter fokus på elevernes evne til at anvende kildekritiske værktøjer. Eleverne får mulighed for at arbejde med statistisk materiale omkring EU budgettet og lære at forholde sig kritisk til forskellige kilder omkring landbrugsstøtten.