På kant med EU – Fred, forsoning og terror – Elevvejledning

Dette delemne omhandler scenarier, Danmarks involvering i EU og et historisk overblik.