På kant med EU – et marked uden grænser – lærervejledning

Delemnet EU – et marked uden grænser introducerer eleverne for argumentationens svære kunst og udfordrer deres evne til at identificere og analysere argumenter, samt skabe deres egne argumenter med udgangspunkt i udvalgte tekster. Samtidigt lærer eleverne at lave en historisk tidslinje og udvælge vigtige nedslag.

Eleverne vil blive præsenteret for forskellige former for kilder og skal arbejde med at vurdere disse kilder og deres argumentation.