På kant med EU – Mennesker på flugt – lærervejledning

Delemnet Mennesker på flugt sætter fokus på elevernes evne til at argumentere med brug af appelformer og udarbejdelse af historiske problemstillinger og mulige løsningsforslag med udgangspunkt i den flygtningekrise som EU står overfor. Eleverne vil blive præsenteret for forskellige former for kilder og skal arbejde med at vurdere disse kilder og deres argumentation. De vil ligeledes arbejde med refleksionsøvelser, og deri arbejde med at tage stilling til mulige løsningsforslag som de skal udarbejde argumenter til.