På kant med EU - Østarbejderne kommer - Elevvejledning | Mediehuset København

På kant med EU – Østarbejderne kommer – Elevvejledning

Under dette delemne – Østarbejderne kommer – skal I arbejde med argumenter, Den danske model og kildesøgning.