På kant med EU - et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning | Mediehuset København

På kant med EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt – elevvejledning

Under dette delemne – EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt – skal du bruge de kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af ”På kant med EU.”

Nu skal du anvende det du har lært I praksis. Du kommer til at arbejde med baggrundsviden, kilder (både udvælgelse, kildeanalyse og kildekritik), partiernes holdninger, problemstillinger, scenarier, argumentation og appelformer med udgangspunkt i filmen EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt og et fiktivt scenarie. Hvis du har brug for inspiration omkring scenarier, kan du genlæse delemnet Fred, forsoning og Terror, hvor der er en uddybende beskrivelse.

Dit udgangspunkt bliver et af partierne i folketinget. Du skal undersøge deres holdning til EU, og skrive en indledende tale med holdninger og argumenter FOR eller IMOD et eventuelt Danexit (sammentrækning af Danmark og exit). Det skal du gøre ved at inddrage appelformerne og scenarier som et undersøgelsesredskab for, hvad der vil ske, hvis Danmark melder sig ud af EU. Husk, det er partiernes holdning og ikke jeres egen holdning du skal argumentere for!

Afslutningsvis afholder klassen et topmøde, hvor du og dit parti skal bidrage med en indledende tale om jeres holdning til Danexit. Samtidig med det skal I have forberedt argumenter for jeres holdning, så I er klar til forhandlinger ved topmødet.

Vejledningen til de opgaver I bliver stillet overfor og for eksempel opbygningen af taler og argumenter, bliver præsenteret på de næste sider. Det er små selvstændige opgaver, som afsluttes med topmødet. God fornøjelse!