På kant med EU - et udemokratisk kapitalitisk projekt - lærervejledning | Mediehuset København

På kant med EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt – lærervejledning

Delemnet EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt er opbygget anderledes end de foregående delemner, da denne inddrager den viden, færdigheder og kompetencer, som eleverne har arbejdet med i de forestående delemner, og forudsætter derfor at I har arbejdet med alle de forestående emner. Eleverne kommer til at arbejde med baggrundsviden, kilder (både udvælgelse, kildeanalyse og kildekritik), partiernes holdninger, problemstillinger, scenarier, argumentation og appelformer med udgangspunkt i filmen EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt og et fiktivt scenarie.