Indlandsisen afslører fortidens klima (film 2)

Filmen omhandler blandt andet målinger af temperaturer ved at se på forholdet med 16O og 18O. Der findes mange øvelser hvor man kan omregne forholdet mellem de to iltisotoper til temperaturer og derigennem se, hvordan temperaturen var under seneste istid, Weichsel og mellemistiden Eem. Iskerner kan fortælle os om det forhistoriske klima. Sne som falder i de polare områder (f.eks. Grønland og Antarktis) kan bevares som årlige lag i iskapperne hvis ikke de ødelægges af isens bevægelse. Disse årlige lag udgør et klimarkiv som kan gå næsten en million år tilbage i tiden! Flere forskellige klimaindikatorer kan måles i kerner fra isen: Mængden af støv, bobler med luft, koncentration af isotoper.

I introduktionen arbejdes med isotoper, måling af indhold af tunge isotoper, iskerneboringer I dette undervisningsforløb arbejdes med virkelige data fra en iskerne boret på Grønland og på Antarktis. Undervisningsforløbet består af en introduktion og fire øvelser og er særligt velegnet til undersøgelse af fortidens klima: https://sites.google.com/view/iskerner/

MEDVIRKENDE:
Marius Simonsen – klimaforsker
Palle Jerimiassen – borgmester i Nordkommunen

VÆRT:
Matilde Nikoline Andersen

PRODUKTIONSTEAM MEDIEHUSET KØBENHAVN:
Asger Vinther Michelsen
Kenneth Sorento – Filmfotograf
Niels Vinther – PhD i Geografi

Fotos til brug i undervisning

Andre film i serien