greenland indlandsis

Klimaændringer i Grønland

Introduktion til Klimaændringer i Grønland

Den globale opvarmning er den suverænt største udfordring menneskeheden står overfor. For at kunne træffe de bedste valg, er det afgørende at vi har den nyeste viden om, hvordan klimaforandringerne påvirker Jorden og dermed vores liv.

introduktionsvideo

splash screen

I tre undervisningsfilm og det tilhørende undervisningsmateriale får de studerende at vide, hvordan forskere måler klimaforandringerne i Grønland. Resultaterne kan bl.a. forberede os på, hvor meget havene vil stige og hvordan vejret vil ændre sig.

Målgruppen er de studerende på STX i faget naturgeografi og geovidenskab, samt andre unge med interesse for temaet.

Undervisningsmaterialet omfatter bl.a. opgaver og er offentligt tilgængeligt i en omkostningsfri brugbar og digital udgave på internettet og EMU Materialeplatformen.

MANDSKAB I GRØNLAND:
Kenneth Sorento er filmfotograf og instruktør af de 3 undervisningsfilm.
Niels Vinther er næstformand i Geografilærerforeningen og er faglig konsulent på projektet.
Mediehuset København er producent.

Filmene er med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.