Transskription til Bag Smilet - Seksuel orientering og hadforbrydelse | Mediehuset København

Transskription til Bag Smilet – Seksuel orientering og hadforbrydelse

Transskription af voice-over på filmen “Bag smilet (3) – Seksuel orientering og hadforbrydelse”

Frederik Julius Dahler er 20 år og bor i Brønshøj. Han er homoseksuel og åben omkring sin seksualitet, men det har haft store  konsekvenser og ført til vold.

Karina Kehlet Lins er Psykolog og er en af dem der møder offerene og ser konsekvenserne af, når der bliver begået en hadforbrydelse.

Institut for menneskerettigheder er en statsfinansieret organisation der siden 2011 arbejder med ligebehandling indenfor etnicitet, køn og handicap. Og her arbejder de blandt andet med begrebet hadforbrydelse.

Copenhagen Pride er en menneskerettighedsorganisation der arbejder for at forbedre levevilkårene for LGBTQIA+ personer i Danmark og internationalt. Men også for at sætte fokus på kulturen og skabe synlighed indenfor området. Her oplever de også at den seksuelle orientering og hadforbrydelse går hånd i hånd.

LGBT er en international betegnelse, der dækker over lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner. Den mest udbredte seksuelle orientering er heteroseksualitet, hvor det er mand og kvinde der finder sammen, men i dag er der støre diversitet i begrebet seksuel orientering.

For Frederik Julius Dahler stod det en dag klart for ham, hvad hans seksuelle orientering var.

LGBT Danmark er en interesseorganisation der har eksisteret siden 1948 og arbejder for fuld integration og ligestilling på alle niveauer, samfundsmæssige, sociale og politiske for hele LGBT-spekteret. De rådgiver bl.a unge i gymnasierne i at få klarhed over deres seksuelle orientering.

Da Frederik Julius Dahler sprang ud havde hans familie, og nære venner, ikke noget imod at han var homoseksuel, men det var der andre der havde.

Frederik Julius Dahler har flere gange oplevet, at fordi han ikke levede op til andres forventning om, hvordan man skal se ud og være på, så gik det ud over ham.

Den dag på Caféen gik det ikke fysisk udover Frederik Julius Dahler, men det gjorde det en anden gang.

Frederik Julius Dahler havde været udsat for en hadforbrydelse.

loven er formuleret sådan: Hadforbrydelser omtales i Straffelovens §266 b (1)  hvor den  lyder:  ”Den,  der  offentligt  eller  med  forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, for-hånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller  etniske  oprindelse,  tro  eller  seksuelle  orientering,  straffes  med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.”

I henhold til § 81 nr. 6 i Straffeloven skal det ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis en overtrædelse har baggrund i offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. 

Frederik Julius Dahler anmelde sit overfald i bussen til politiet, men da der ikke var nogle direkte vidner, ville politiet ikke bruge ressourcerne på at opklare sagen.

Men hvad siger tallene på området indenfor hadforbrydelse?

Hvordan kan det være, at Institut for menneskerettigheder mener der er mange flere LGBT´er der bliver udsat for en hadforbrydelse?

Frederik Julius Dahler mener ikke han kunne have gjort noget andet, for at Politiet ville kunne tage hans sag.

Spørgsmålet er hvad man kan gøre, hvis man ser en hadforbrydelse.

Den vold Frederik Julius Dahler blev udsat for i bussen har sat dybe spor.

Frederik Julius Dahler kan godt lide at lege med sit udtryk når han går i byen, men spørgsmålet er om det er en god idé.

Spørgsmålet er hvad fremtiden bringer?