Bag Smilet Seksuel orientering og Hadforbrydelse 04

Bag Smilet (LGBT+)

Introduktion til 3 film om diskrimination og seksuel orientering

Homofobi og kønsstereotyp tænkning er dybt forankret i det danske såvel som i andre samfund. Det kommer til udtryk på fodboldstadioner, til fester og i hverdagen.

Det markerer en ”dem og os-skillelinje”. LGBT+ personer er en gruppe borgere i Danmark, der er genstand for denne diskrimination og mobning, som nogen gange også udmønter sig i hadforbrydelser.

Kort promotion for serien “Bag Smilet” (3 min.)

Det sker, selv om de på alle områder indgår i den danske hverdag og er anerkendt, som fuldt ud ligeberettigede med alle andre borgere i det danske (og europæiske) samfund. Så hvad er det, der er drivkraften bag marginaliseringen og udskamningen af LGBT+personer i Danmark?
Dette spørgsmål belyser vi i tre film, der undersøger spørgsmålet ud fra en psykologisk vinkel, en rettighedstilgang, en interessegruppe tilgang samt ud fra tre personers konkrete oplevelser gennem deres ungdom.
Journalist Allan Føns har stået for tilrettelæggelsen af filmene. Lektor Jørgen Lassen har været pædagogisk konsulent. Mediehuset København er producent med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Om brugen af materialet

Projektet er udarbejdet med særligt henblik på, at kunne passe ind i forhold til bekendtgørelsen for samfundsfag c-niveau på ungdomsuddannelserne.
Materialet består af 3 film: Bag smilet 1 – om krop og diskrimination. Bag smilet 2 – om Kønsidentitet og mobning. Bag smilet 3 – om seksuel orientering og hadforbrydelser. Til hver af filmene er der udarbejdet forslag til arbejds- og undersøgelsesopgaver samt forslag til et dilemmaspil. Der er endvidere links til supplerende materiale.
Materialet kan bruges i flere sammenhænge.

  • Det kan indgå i undervisningen i samfundsfag på alle ungdomsuddannelser typisk i sammenhæng med et sociologi eller politikforløb.
  • Det kan bruges i forbindelse med opbygning af en god klasserumskultur og som en udmøntning af de gældende regler om skolernes anti-mobbe strategi.
  • Det kan også inddrages i psykologiundervisningen.

*) LGBT+

LGBT+ er et akronym der på engelsk betyder Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender og på dansk betyder lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Plusset viser at, der inkluderes andre identiteter så som queer og panseksuel.

Projektet er med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Børne og Undervisningsministeriet logo