Video Action Learning | Mediehuset København
osmo banner image

Video Action Learning

Kurset har til formål at give kursisterne indsigt, viden og praktisk erfaring med videoproduktion og brug af video til information og promovering.

VAL 8 kurset arbejder igennem 8 moduler med hele kæden fra ideudvikling og produktion til færdigbearbejdning og publicering af videoprodukter på internettet og sociale medier.
I kursusforløbet lærer kursisterne, med udgangspunkt i egen jobsituation eller fritidsområde og med eget video produktionsudstyr, at producere videoproduktioner, samt hvordan man kan bruge video på egen hjemmeside, publicering på Facebook og andre sociale medier.

MODUL 1

Kursister

Introduktion og teori omkring kommunikation med levende billeder

 • Introduktion til kurset og de 8 moduler.
 • Præsentation af deltagere, kursusplan, opgaver og etablering af grupper.
 • Gennemgang af forskellige video / programtyper / formater (feature, reportage, oplysning, mfl.) og genre (informativ, drama, humor mfl.) som kommunikationsmiddel.
 • Brug af video som promovering, information og undervisning på hjemmesider og sociale medier.
 • Opstart på ideudvikling herunder arbejde med målgrupper, ”videosprog” (hvem vil vi i tale, hvilke videotype og genre er bedst egnet) og form i forhold til hvor og hvordan videoproduktionen skal bruges.

MODUL 2

Hold 1 i kursister 2

Ideudvikling og synops

 • Fra ide til Synops, udarbejdelse af Synopsis baseret på cases fra deltagere.
 • Casting, med prøveoptagelse af deltagere. Arbejde med regi og location
 • Gennemgang af forskellige typer manuskripter
 • Start på udarbejdelse af manuskript ud fra synops
 • Medielovgivning og brug af musik

MODUL 3

Hold 1 i kursister 1

Manuskript og tilrettelæggelse

 • Udarbejdelse af manuskript / punktmanus ud fra synops
 • Udvælgelse af location og casting af deltagere
 • Tilrettelæggelse og produktionsplan ud fra manuskript

MODUL 4

Paa Optagelse 1

Kamera, lyd og lys

 • Praktisk brug af eget kamera
 • Øvelser i brug af kamera, lyd og lys
 • Optageteknik og produktionsformer

MODUL 5

IMG 3397

Optagelse af video, tilrettelæggelse

 • Videooptagelse i grupper med skiftende rolle (fotograf, instruktør m.v.)
 • Optagelser efter udarbejdet manuskript og produktionsplan

MODUL 6

Undervisning 1

Redigering, introduktion og klippemanus

 • Introduktion til klippemanus, redigering og grafik
 • Videoredigering ved brug videoredigeringsprogrammet Adobe Premier Elements
 • Basal videoredigering og øvelser i videoredigering
 • Udarbejdelse af klippemanus til egen produktion

MODUL 7

videoredigering compressor

Redigering

 • Redigering af egne optagelser
 • Indtaling af speak, lydbearbejdning og musik
 • Færdiggørelse klar til publicering

MODUL 8

kursist

Publicering, video på nettet

 • Egen videoproduktion på hjemmesiden, Facebook og andre sociale medier
 • Visning af produktioner og evaluering
 • Kursusevaluering og diplom

Kursisternes videoproduktioner