Dronebeviset er til dem, der ønsker at flyve professionelt både i og uden for bymæssige områder.

Man skal ikke have dronebevis for at flyve lovligt som hobbyflyver, eller for udelukkende at flyve uden for bymæssige områder; men man må ikke flyve i bymæssige områder uden dronebevis.

• Teoretisk undervisning i pensum til dronebevis (3 dage¹)
• Teoretisk prøve + træning til dronebevis og praktisk prøve (1-2 dage)

¹ 1 dag = 6 timers undervisning à 45 minutter + 2 timer til opfølgende aktiviteter

Automatisk flyvning er flyvning hvor dronens digitale fjernkontrol supporterer styringen af dronen indtil droneoperatøren eventuelt griber ind under flyvningen

En drone kan via fjernkontrollen styres principielt på tre måder: manuelt (/indirekte), automatisk eller autonomt. Med et dronebevis må man i Danmark kun flyve dronen manuelt eller automatisk når dronepiloten kan se dronen og har fuld kontrol over den. Det kræver en særlig dispensation lovligt at flyve autonomt.

Automatisk flyvning er flyvning hvor dronens digitale fjernkontrol overtager styringen af dronen indtil droneoperatøren eventuelt griber ind under flyvningen. Så kan dronen flyve efter et forud fastligt mønster, eller en forud fastlagt rute, og på udvalgte steder fx fotografere udvalgte emner. Denne form for flyvning kræver kendskab til de digitale styringsværktøjer der findes.

Modul 4 vil beskæftige sig med udfordringerne ved automatisk flyvning, både på et teoretisk plan og i praksis …

  • Automatisk flyvning introducerende: teoretisk og praktisk (1 dag)
  • Automatisk flyvning introducerende: praktiske opgaver (1 dag)

En drone er en flyvemaskine der betjenes via en fjernkontrol. Den kan medbringe forskellige former for nyttelast, og en af de interessante er et kamera

Afhængig af dronens tekniske beskaffenhed kan der monteres mange forskellige typer kameraer på en drone – hvilket giver mulighed for at optage forskellige former for billeder/film. Det giver mulighed for at man som dronepilot teknisk set kan arbejde med betjening af forskellige former for flyvende kameraer; men det er også teknisk muligt at arbejde sammen med en co-fotograf, således at den ene primært styrer dronen mens den anden primært styrer kameraet.

Modul 3 vil beskæftige sig med disse problemstillinger …

  • Droner og kameraer: generelt teoretisk og praktisk (1 dag)

Dronebeviset er til dem, der ønsker at flyve professionelt både i og uden for bymæssige områder.

Man skal ikke have dronebevis for at flyve lovligt som hobbyflyver, eller for udelukkende at flyve uden for bymæssige områder; men man må ikke flyve i bymæssige områder uden dronebevis.

• Teoretisk undervisning i pensum til dronebevis (3 dage¹)
• Teoretisk prøve + træning til dronebevis og praktisk prøve (1-2 dage)

¹ 1 dag = 6 timers undervisning à 45 minutter + 2 timer til opfølgende aktiviteter

For at flyve lovligt med såkaldt mindre droner (dvs. Droner med en startvægt på mellem 250 gram og 25 kg) udenfor bymæssige områder, skal man have et dronetegn.

Dronetegnet tages som en onlinetest på internettet (se evt. nærmere på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside).

Hvis man vil flyve indenfor bymæssige områder, skal man have et dronebevis til professionel flyvning med mindre droner. Dronebeviset er en autorisation som kun kan erhverves på godkendte droneskoler – og for at kunne starte på et dronebeviskursus skal man inden kursusstart have et dronetegn samt have gennemført mindst 5 timers flyvning fordelt på mindst 15 flyvninger.

Modul 1 giver dig undervisning i de teoretiske forudsætninger for at kunne tage et dronetegn på internettet + den nødvendige praktiske erfaring der skal til, hvis du ønsker at starte på et kursus til erhvervelse af dronebeviset.

Modul 1 er et introduktionskursus for den interesserede uden særlige forudsætninger. Teoretiske undervisningsmaterialer vil blive uddelt på kurset, lige som du på kurset vil komme til at flyve med droner i forskellige vægtklasser.

Droneuddannelsens formål

– er at uddanne fotografer til dronepiloter, så de kan anvende droner til at løse professionelle opgaver.

Uddannelsen på Mediehusets Droneuddannelse

Målet med Mediehusets Droneuddannelse er, at give skolens kursister en viden og forståelse, så de er i stand til at anvende en drone på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe (jf. lov om luftfart §126 c, stk. 1).

Mediehusets Droneskole planlægges til under nugældende lovgivning at undervise i følgende oversigtlige omfang:

Kurset har til formål at give kursisterne indsigt, viden og praktisk erfaring med videoproduktion samt brug af video til information og promovering. VAL 8 kurset arbejder igennem 8 moduler med hele kæden fra ideudvikling og produktion til færdigbearbejdning og publicering af videoprodukter på internettet og sociale medier. I kursusforløbet lærer kursisterne, med udgangspunkt i egen jobsituation eller fritidsområde og med eget video produktionsudstyr, at producere videoproduktioner, samt hvordan man kan bruge video på egen hjemmeside, publicering på Facebook og andre sociale medier.

LIVESTREAMING MED SMARTPHONE

Formål: Velegnet til SoMe markedsføring

Type: Livestreaming vha. smartphones med fokus på god lyd og billedkomposition. Anvendelse af SoMe livestreaming Apps til distribution til YouTube og Facebook over WiFi og 4G internetforbindelse.

Rådgivning: Tips og tricks til køb af ekstraudstyr til smartphones – fx relevante mikrofoner.

LIVESTREAMING MED 1 KAMERA

Formål: Velegnet til jer som allerede har en videoproduktionsenhed eller et kamera, som ønsker suppleret med livestreamings-faciliteter. Ved 1-kamerasproduktion gives mere trådløs frihed i felten.

Type: Livestreaming vha af en simpel, men professionel streamingenhed. Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.).
Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.), over flere typer internetforbindelser (LAN, 4G og WiFi).

Rådgivning: Tilkøbsmulighed for gøre brug af vores konsulenter, hvis der efterfølgende skulle være behov for hjælp til udstyrsindkøb og opsætning.

LIVESTREAMING I BROADCASTKVALITET

Formål: Velegnet hvis behovet er at dække store events fx med scene og fra auditorium.

Type: Full-scale flerkamerasproduktion, med en central produktionsenhed, som også giver mulighed for grafisk overlay, lyd fra ekstern lydmixer, digital input fra Mac/PC med PowerPoint præsentation. Distribution til flere medieplatforme (website, YouTube, Facebook, etc.), over flere typer internetforbindelser (LAN, 4G og WiFi)

Rådgivning: Inkluderer brug af vores konsulenter, hvis der efterfølgende skulle være behov for hjælp til udstyrsindkøb og opsætning.