Igennem alle årene har EU givet kolossale summer i støtte til landbruget. Omkring 40 procent af EU's budget går i dag til landbruget, som dermed udgør en af de største udgiftsposter på EU's budget....

Brexit, flygtningestrømme og afstemning om retsforbeholdet. EU-politik fylder som aldrig før i danskernes bevidsthed....

EU blev skabt som et fredsprojekt på baggrund af to verdenskrige, der i det 20. århundredes første halvdel hærgede Europa, ikke mindst store, krigsførende lande som Frankrig, Tyskland og Storbritannien....

EU's indre marked står i dag som en af de helt centrale grundpiller i det europæiske samarbejde. Det europæiske indre marked er verdens største hjemmemarked med omkring 500 millioner forbrugere og 20 millioner virksomheder. ...

Europæiske borgere har ret til at bevæge sig frit mellem landegrænser og arbejde, hvor de vil. Det er en af hjørnestene i EU. Men spørgsmålet er, om den fri bevægelighed kan blive lige fri nok....