På kant med EU (2) – EU, et marked uden grænser

EU’s indre marked står i dag som en af de helt centrale grundpiller i det europæiske samarbejde. Det europæiske indre marked er verdens største hjemmemarked med omkring 500 millioner forbrugere og 20 millioner virksomheder. Det frie marked handler ikke kun om nedbryde toldmurer, men også om fri bevægelighed for borgere og virksomheder til at handle, arbejde, studere og rejse frit i hele Europa. De muligheder, det indre marked giver, er skabt ved løbende at fjerne barriere mellem EU-landene. I dette program redegøres der for det indre markeds historiske udvikling, samt hvordan det indre marked påvirker os danskere.

Medvirkende: Analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS

Produktion: Mediehuset København