Helhedssyn i Beskæftigelsespolitikken

Filmens centrale tema er Helhedssyn i Beskæftigelsespolitikken. Den centrale omdrejningsakse for filmproduktionen er det didaktiske, praksis-orienteringen samt kompetenceudviklingen. Det bærende element i filmens narrative fortælleteknik er således personlig-professionel identifikation med – ude i praktik studerende, eller nyligt dimitterede, og nu fungerende socialrådgivere som udfordres på det fagligt/tekniske, det teoretiske og empiriske, der menneskelige, det professionelle og på menneskesyn. Filmen vil således portrættere det virkelige handlerum i typiske praksis-kontekster og vi vil via en kombination af principielle og praktiske dilemmaer påkræve de studerendes tæt-på-og-i-praksis problem- og ikke mindst løsningsorienterede kollektive refleksioner, og kvalificeret stillingtagen.

Filmen vil afsøge, kortlægge og på nervepirrende og nærgående vis afdække en række centrale omstændigheder omkring praksissen. Vi tænker bl.a. på de organisatoriske, de finansielle, de juridiske og legalitets- og legitimitetsrelaterede handlingsrationaler, principielle og aktuelle udfordringer (henholdsvis krydspres og udfordringer knyttet til myndighedsrollen), dilemmaer som gennemgående temaer.

Anvendelse

Filmen er lavet sådan, at den egner sig til brug ved undervisning indenfor en lang række temaer indenfor ISAs-fagområder. Herudover kan den bruges som led i  Studieaktivitetsmodellen, ”Flip the classroom”, didaktiske reflektioner, gruppeprocesser mv. De umiddelbare anvendelsesområder, som også er filmens centrale omdrejningsakser, er  Helhedssyn og Beskæftigelsesindsats, samt de ovenfor 5 tematiske kategorier, dvs.

 • Faglighed,
 • Politik,
 • Organisering,
 • Handlerum og
 • Borgerperspektiver.

Øvrige oplagte anvendelsesområder

 • Dataindsamling
 • Interviewteknik
 • Projekt- og undersøgelsesdesign
 • Sproganalyser
 • Diskurser
 • Kommunikation
 • Tværfagligt samarbejde
 • Samtale
 • Aktør og strukturanalyser
 • Organisationsteori (i praksis)
 • Implementering
 • Psykologi
 • Jura (lovens ordlyd og ånd)
 • Socialrådgiverens kernefagligheder
 • Forventninger til dimittender

Særlige Rettighedsforhold vedrørende denne film. Følgende produktioner skal kun bruges til orientering og vurdering mhp. evt. fremvisning i undervisningsmæssig sammenhæng. En efterfølgende fremvisning forudsætter dog kontakt til og samtykke fra Mediehuset København samt den pågældende copyright- indehavere.

Se eksempler på uddannelses videoer her