Droneskole

Droneuddannelsens formål

– er at uddanne fotografer til dronepiloter, så de kan anvende droner til at løse professionelle opgaver.

Uddannelsen på Mediehusets Droneuddannelse

Målet med Mediehusets Droneuddannelse er, at give skolens kursister en viden og forståelse, så de er i stand til at anvende en drone på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe (jf. lov om luftfart §126 c, stk. 1).

Mediehusets Droneskole planlægges til under nugældende lovgivning at undervise i følgende oversigtlige omfang:instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share