Droneskole

Droneskolens formål

– er at uddanne fotografer til dronepiloter, så de kan anvende droner til at løse professionelle opgaver.

Uddannelsen på Mediehusets Droneskole

Målet med Mediehusets Droneskole er at give skolens kursister en viden og forståelse, så de er i stand til at anvende en drone på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe (jf. lov om luftfart §126 c, stk. 1).

Mediehusets Droneskole planlægges til under nugældende lovgivning at undervise i følgende oversigtlige omfang: