klima og energi groen omstilling hvor svaert kan det vaere 04 1280x

Klima og Energi

Introduktion til 2 film om klima og energi

I forlængelse af forløbet om hvordan Danmark kan blive fri for fossile brændstoffer, er det nærliggende, at gå skridtet videre og arbejde med, hvad Verden kan gøre for, at begrænse den globale opvarmning. På klimatopmødet, COP21 i Paris, december 2015, blev der indgået en historisk aftale om at reducere udslippet af CO2, for dermed at begrænse den globale opvarmning. Men er aftalen nok for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader? En central del af filmen “COP21 – Klimadrama i Paris  viser nogle af de procestrin, der er ved at indgå så stor en aftale, hvor alle parter skal blive enige. I 2010 lavede klimakommissionen nogle anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive fri af fossile brændstoffer senest i 2050. Nogle af de anbefalinger klimakommissionen kom med, handler om, at dække elektricitet og varme med biogas, vindmøller, solceller, geotermisk energi og bølgeenergi. Disse alternative CO2-neutrale og vedvarende energikilder er beskrevet i filmen Grøn omstilling – hvor svært kan det være?

Se spot (50 sek.) for “Grøn Omstilling” herover. Vil du se hele filmen, så tryk på knappen herunder.

Se spot (50 sek.) for “Klimadrama i Paris” herover. Vil du se hele filmen, så tryk på knappen herunder.

UndervisningsmaterialerEMU findes undervisningsmateriale, hvor filmene har en central rolle, med spørgsmålet: Kan den globale opvarmning bremses? Lærervejledningerne finder du på hhv. “COP21 – klimadrama i Paris” og “Grøn omstilling -hvor svært kan det være?”. Filmene er meget velegnede til brug i undervisningen uanset om man underviser i naturgeografi på c- eller b-niveau i gymnasiet eller i NF på HF. Filmen vil nuancere elevernes viden om de enkelte vedvarende energikilder, men også give en god forståelse af hvordan de forskellige energikilder kan fungere i sammenhæng. Undervisningsforløbet er bygget op om den didaktiske model ”Geodetektiven”, der tidligere er beskrevet i GeoNyt og på siden: https://geodetektiv.wikispaces.com.