parl fotograf

Europa TV Bibliotek

Europa-Nævnet har netop godkendt projektoplægget til ”Europa TV Biblioteket”, der vil blive markedsført under navnet Bideo.dk (forkortelse af bibliotek og video).

Bideo.dk har til formål, at samle oplysende tv-programmer om Europa på en fælles public service web-platform. En platform, der gør programmerne offentligt tilgængelige.

Biblioteket organiseres teknisk og indholdsmæssigt så brugerne og programleverandører kan bruge tv-programmerne samlet, selektivt efter eget behov eller tema.

Målgruppen er Journalister, programkoordinatoren på tv-stationerne, personer med interesse for Europa, elever og studerende.

”Vi har foreløbigt formået at indsamle finansiering på omkring 500.000 kr. – ikke mindst takket været Europa-Nævnet. Vi ved at det er et beskedent beløb i forhold til et så ambitiøst projekt, men da interessen har været stor og vi samtidigt er vant til at styre store projekter, ryster vi ikke på hånden. Vi har derfor med stor entusiasme kastet os ud i denne utrolig spændende opgave, hvor flere kompetente samarbejdspartnere er involveret – her iblandt Det Informationsvidenskabelige Akademi, Altinget.dk og Europa-Kommissions – og Europa-Parlamentets Kontor i Danmark. Vi forventer at have en version-1 klar til allerede 1. september.”, siger Mediehusets administrerende direktør, Jimmy Rehak.