Online konference for Greater Copenhagen produceret i green screen studiet i Mediehuset København

Interreg online-konference fra green screen studiet

Produkttype Remote Production, livestreaming
Hub / Remote locations: Copenhagen (DK), Oslo (NO), Malmø (SE)
Produktionsformat: Green screen studieproduktion
Kunde/Samarbejdspartner: Wallen Media
Slutkunde: Greater Copenhagen
Projekttitel: Ett sammanhängande transportsystem I Greater Copenhagen

Mediehuset København faciliterer Wallen Media i Sverige med green screen studieproduktion og livestreaming. Slutkunden er Greater Copenhagen, som ønsker afvikling af en online-konference i forbindelse med EU Interreg projektet med titlen “Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen”. Online-konferencen fungerer som en slags samsending, vi kender fra live-tv-produktioner, hvor der sendes live på tværs af landene.

Interreg galleribillede
Interreg galleribillede
Interreg galleribillede

Program

  • 09.00 – 09.15 Välkommen
  • 09.15 – 09.30 Introduktion till Greater Copenhagen-samarbetet och trafikchartern
  • 09:30 – 10:45 Framtidens mobilitet. Presentation och slutsatser
  • 11:00 – 12:15 Strategiska scenarier för tågtrafiken. Presentation och slutsatser
  • 13:00 – 14:15 Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem. Presentation och slutsatser
  • 14:30 – 15:30 Paneldebatter med politiker och näringslivets representanter
  • 15:30 – 16:00 Avrundning

Baggrund

Projektet har som hovedmål at  fremme mobilitet og tilgængelighed i Greater Copenhagen ved hjæp af bæredygtige transportformer og at styrke regionen som et knudepunkt i  transeuropæiske transportnetværk Ten-T.

Et sammenhængende transportsystem skaber forudsætningerne for øget tilgængelighed i hele Greater Copenhagen. Ikke blot til de urbane transportknudepunkter København og Malmö, men også til sekundære og tertiære dele af regionen. For at dette kan blive muligt, kræves grænseoverskridende indsatser af flere parter. Målet med dette projekt er derfor at skabe et fælles beslutningsgrundlag og samarbejdsfora, hvor grænseoverskridende viden om bæredygtig infrastruktur kan udveksles.

Klik og læs mere om Remote Production.