Unge kvinde bag laptop med headset på hoved foretager undertekstning, korrekturlaesning og transskription

Transskription og undertektning af byrådsmøder

Frederikssund Kommune får undertekstet byrådsmøderne, som er blevet video-optaget. Efterfølgende korrigerer Mediehuset København teksterne fra automatisk transskription, level 1, til et højere niveau level 2 ud af 3. Level 3 er den kvalitet du kender fra spillefilm og undertekstning på tv. Dette sker for at overholde loven om webtilgængelighed. Teksterne er typisk tilgængelige ugen efter byrådsmødet.

Om webtilgængelighed

Alle borgere uanset handicap eller funktionsnedsættelse skal kunne benytte myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer og deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Derfor vedtog folketinget loven om webtilgængelighed, som trådte i kraft i 2020. Det betyder bl.a.at video på offentlige og kommunale hjemmesider skal være undertekstet inden 14 dage efter offentliggørelse på sitet.