Arbejdsplads-kulturen og hvordan man finder den

En arbejdsplads består af en gruppe mennesker, der arbejder sammen mod samme mål. Og de skaber i fællesskab opfattelser og oplevelser af hvad er godt og hvad er mindre godt, og hvordan man skal gøre i forskellige situationer. Kulturen på arbejdspladsen skabes og udvikles på grund af mange forskellige faktorer. Men lad os først se hvad man forstår ved ordet ”Arbejdspladskultur”?

En dansk arbejdsplads-kultur er naturligvis påvirket af den danske arbejdsmarkedskultur, de traditioner vi har udviklet i Danmark, om hvordan en arbejdsplads skal organiseres og drives, hvad vi skal forvente af hinanden omkring opgaveløsning, håndtering af evt. uoverensstemmelser, af hinandens pligter, rolle og meget mere ….

Men den danske samfundskultur er ikke det eneste der betyder noget for kulturen på en bestemt arbejdsplads. Branche, antal og type medarbejder, geografi, målgruppe, den vare eller service som virksomheden producerer og meget andet har indflydelse. Lad os se på nogle eksempler på, hvad der ellers påvirke arbejdspladskulturen, f.eks. indenfor fremstillingsvirksomheder og indenfor velfærdssektoren:

Hvis du skal have et godt arbejdsliv, så skal du kunne fungere i den kultur, der gælder på arbejdspladsen. Vi har nu set at arbejdspladser kan have meget forskellige kulturer. Spørgsmålet er hvordan du relativt hurtigt kan finde ud af hvad kulturen er? Et andet og ligeså interessant spørgsmål er, hvem eller hvad der skaber kulturen, og hvad din egen rolle og dit eget bidrag vil være? Som udgangspunkt er det værd at være opmærksom på, at kultur kan både ses, og du kan læses om den i informationsmaterialer, men den faktiske kultur, den der betyder mest for din hverdag kan også høres, og lugtes og ikke mindst føles på mange forskellige måder:

Promospot for arbejdspladskulturen

Fotos til brug i undervisningen