DA4YOU

Webtilgængelighed – lige muligheder for alle på nettet

Mediehuset København skal sammen med sine partnere i Sverige og England træne unge synshæmmede, hørehæmmede, ordblinde og kognitivt udfordrede til at indgå i den demokratiske debat.

De unge 18 til 30-årige skal igennem en række kurser lære om de væsentlige elementer i lov om webtilgængelighed, kompenserende hjælpemidler og hvorledes de gennem konceptet Video Action Learning kan producere video, der kan indgå i debatten på nettet.

Projektet DA4YOU er et samarbejde mellem en dansk, svensk og engelsk partner, ledet af Mediehuset København, der herudover har ansvaret for website og undervisning i web-tv.

Den svenske partner Funka har stor ekspertise og erfaring med webtilgængelighed og en god indsigt i kompenserende hjælpearbejder til målgruppen.

I England har det velrenommerede forskningsuniversitet University of East Anglia fokus på undervisning af unge med kommunikationsproblemer.

Projektet er støttet af Erasmus+ og forventes afsluttet ultimo 2020.

Klik her for at læse mere om Video Action Learning.